High North Hero 2024: På jakt etter en nordområdehelt

Diane Hirshberg og Anu Fredrikson.
High North Hero 2023 Diane Hirshberg og leder av High North Hero-komiteen Anu Fredrikson. Hirshberg mottok prisen under High North Dialogue-konferansen i Bodø i 2023. (Foto: Trine Jonassen)

Hvert år deler Nordområdesenteret ut prisen High North Hero Award for å hedre noen som setter positive spor i nord. – Prisen har hjulpet å øke oppmerksomhet knyttet til nordområdene, sier direktør for Arctic Frontiers og juryleder Anu Fredrikson.

Read in English

Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord universitet har åpnet for nominasjoner til den internasjonale prisen High North Hero Award. Nå håper juryen på mange forslag fra hele verden.

Det er sjuende gang prisen deles ut, og juryleder og direktør for Arctic Frontiers, Anu Fredrikson, sier at den nå etablerte prisen har hjulpet å øke oppmerksomhet knyttet til nordområdene.

– Både som et politisk viktig område, et attraktivt område for bærekraftig utvikling og som hjem til fire millioner mennesker, sier Fredrikson i en epost til High North News.

Hun sier at de tidligere prisvinnere representerer bredden av arktiske samfunn, og alle sektorer de representerer er viktige ledd i utviklingen av attraktive, livskraftige arktiske samfunn basert på kunnskap og bærekraftig utvikling.

Positiv effekt

Hva ser dere etter i årets nordområdehelt?

– Vi ser etter mennesker og organisasjoner som har hatt en positiv innvirkning i Arktis, enten via nærings- eller samfunnsutvikling, ny kunnskap om nordområdene eller ved å bidra til økt mangfold og likestilling, sier Fredrikson.

En god kandidat kan være en som har fremmet samarbeid i nordområdene, har gjennomslagskraft lokalt, nasjonalt og internasjonalt, eller hjelper å styrke samarbeid internasjonalt.

Mangfold

Hvilke tema har betydning for nominasjonene i år?

– Komiteen gjør en helhetlig vurdering basert på kriteriene. Tidligere prisvinnere har representert bredden av arktiske helter; fra politikere til urfolksledere, forskere, næringslivsledere og investorer og dette gjenspeiler mangfoldet som er nødvendig for å skape en attraktiv region å leve i, sier jurylederen.

Tidligere prisvinnere representerer bredden av arktiske samfunn
Anu Fredrikson, juryleder for High North Hero

Komiteen håper på mange nominasjoner slik at arbeidet med å finne årets helt blir mest mulig krevende.

Hvor som helst

Prisen ble opprettet i 2016 som en årlig anerkjennelse av en person, en bedrift eller en organisasjon som har hatt en positiv innvirkning på næring og økonomisk utvikling i nordområdene.

Tidligere vinnere består av professor Diane Hirshberg ved University of Alaska, den norske rederen Felix Tschudi, klimaforsker Robert Corell fra USA, den kanadiske forkjemperen for urfolks rettigheter Mary Simon, nå avdøde investor Scott Minerd fra USA og Paavo Lipponen, som er tidligere statsminister i Finland.

Det er ingen krav om at den nominerte er fra eller bosatt i Arktis. Hensikten med prisen er å synliggjøre innsatsen til en person eller en organisasjon hvis arbeid har en positiv innvirkning i det sirkumpolare nord. Selvnominasjoner godtas også.

50 000 kroner

High North Hero Award deles ut hvert år under Arctic Congress i Bodø i mai. I tillegg til heder og ære, tildeles vinneren 50 000 kroner.

For å kvalifisere til nominasjon, gjelde disse kriteriene:

  • I vesentlig grad bidratt til næringsutvikling, samfunnsutvikling, vekst eller sysselsetting i nordområdene.
  • I betydelig grad bidratt til ny kunnskap om nordområdene.
  • Innovativ og bruker innovative metoder for å skape multilateralt samarbeid i nordområdene.
  • Den nominertes bidrag er internasjonalt orientert, samtidig som det har betydelig lokal innvirkning.
  • Bidrar betydelig til å fremme nordområdene, nasjonalt så vel som internasjonalt.

Fristen for å foreslå en kandidat er 20. april Les mer her.

Les også:

Nøkkelord