Overtar det som står igjen etter Northland

Lageret til Northland fikk store skader under under stormen 29. januar i år. Nå overtas det av Narvik Havn KF. (Foto: TorbjørnS/Wikimedia)
Narvik Havn overtar bygninger og kaianlegg fra konkursboet etter Northland Resources AB og Northland Logistics AS.
Narvik Havn overtar bygninger og kaianlegg fra konkursboet etter Northland Resources AB og Northland Logistics AS. 

Bygningene som står igjen etter Northland i Narvik blir overtatt av Narvik Havn KF 1. april. Bygningene på Skarveneset består av lossestasjon, lagerhall og kaianlegg, og de overtas i den stand de står i ved overtakelse. 

Både det norske og svenske boet arbeider for at gruven i Sverige skal selges, og slik få gjenopptatt virksomheten med gruvedrift i Sverige og malmutskipning over Narvik. 

Det skal nå forhandles om Narvik Havn KF skal betale noe for å overta anlegget. 


Avtale fra 2011

Narvik Havn og Northland Resources ble i august 2011 enige om en avtale om leie av fast eiendom for etablering av et tidsbegrenset utskipningsanlegg for malm på Fagernesområdet i Narvik.

Men 8. desember 2014 gikk Northlandkonsernet til skifteretten. Advokat Knut Ro var bostyrer for den norske delen av virksomheten, og boet var uenige med Narvik Havn om hvilket selskap de hadde avtale med - det norske selskapet, eller det svenske morselskapet Northland Resources AB

Både styreleder i Narvik Havn, Hans Larsen, og bostyreren bekreftet til High North News at det var dialog mellom partene. 


Tags