Overlevde knalltøff måned

Jernmalm kan ikke takseres som naturgrus, mener Rana Gruber som har gått rettens vei for å få eiendommene taksert som det de er. I august fikk de medhold i lagmannsretten, men tvisten ruller videre og kan ende i retten på ny.
Rana Gruber klarte seg gjennom mars med pluss i boka.

Rana Gruber klarte seg gjennom mars med et lite pluss i boka. 

Til tross for svært lave priser på jernmalm hadde Rana Gruber et lite plussresultat i mars samt god kontantstrøm fra driften. 

Administrerende direktør Kjell Sletsjøe vil ikke si noe om størrelsen utover at det er lite.

- Det er veldig lite, men det er pluss, smiler han. Og har all grunn til å smile, for jernmalmprisene fillerister hele bransjen. Sydvaranger tapte en milliard kroner i 2014, og har fått frist til juni med å snu økonomien. Men med priser stadig lengre under 50 dollar tonnet er det tøffe tider. 

Rana Gruber hadde underskudd i januar og februar, og Sletsjøe mener de ansatte har all grunn til å være stolte av jobben som er gjort i mars. 

- Det å klare overskudd en måned med sånne priser er nesten et under, sier han. Og da er ikke størrelsen på overskuddet det viktigste, men at det faktisk er et pluss og at kontantstrømmen fra driften er meget bra.


Kraftig effektivitetsforbedring

Det positive resultatet skyldes selskapets store kostnadskutt det siste året, økt produksjon og en kraftig effektivitetsforbedring. Selskapet har blant annet nedbemannet kraftig, og effekten av det begynner nå å slå inn. Den produserte tonnasjen pr ansatt i mars i år er 84 prosent høyere enn i fjor. Bedriften har også lagt om noen av driftsmetodene. 

- Nyhetsbildet for tiden preges av dårlige nyheter om Sydvaranger og Store Norske, men det er viktig å vise at det går an å drive i pluss selv i de dårlige tidene vi nå står i, sier Sletsjøe. Men selv om det er hyggelig med pluss i mars har han ikke like stor forventning til april. 

- Hittil denne måneden har prisene vært enda lavere enn i mars, så det lover ikke bra, sier han og vil på ingen måte avblåse krisen i bransjen. Men vi tror samtidig på ytterligere effektivitetsforbedringer. Jernmalmprisene er nå rundt 50 dollar tonnet, men var langt ned på 40-tallet i påsken. 


Dårlige rammevilkår

I Rana Gruber jobbes det hele tiden med forbedringer som gjør det mulig å klare seg gjennom den tøffe perioden bransjen nå står i. 

- Dessverre hemmes utviklingen vår av de dårlige rammevilkårene som myndighetene både sentralt og lokalt gir mineralnæringen i Norge, sier Sletsjøe. 

Selskapet har blant annet gått til sak mot Rana kommune på grunn av at de er uenige i takseringen som er lagt til grunn for eiendomsskatten. 

- Det er flere ting som rammer denne næringen, som dieselavgift, svovelavgift, arbeidsgiveravgift og losavgift. Det er en stadig økning i slike avgifter som hele tiden gjør det vanskeligere å levere pluss, noe som står i sterk kontrast til politikernes utsagn om at de satser på mineralindustrien. Og slike utgifter føles ekstra store nå som marginene er så små som de er, avslutter han. 

 
 

Administrerende direktør Kjell Sletsjøe.
Administrerende direktør Kjell Sletsjøe. Rana Gruber

Tags