Ordfører i Båtsfjord: - Vi skal ta denne pandemien på alvor, for å holde hjulene i gang

Båtsfjord, Troms og Finnmark: I likhet med flere andre nordnorske kommuner har Båtsfjord innført karantebestemmelser også for friske personer som har vært sørpå og reist innenlands. Foto: Rufus46/Wikimedia Commons.
- Vi bryr oss om rådene vi får fra smittevernlegen, og de rådene har vist seg å fungere, sier Ronald Wærnes (Sp), ordfører i Båtsfjord kommune. Han er sterkt kritisk til at regjeringen nå ber kommunene om å oppheve karantenebestemmelsene for friske personer som har vært sør i landet. 

Båtsfjord kommune har til nå ingen påviste smittetilfeller. Kommunen, som ligger helt nordøst i landet, på Varangerhalvøya, er Norges største videreforedler av hvitfisk. Kommunen har innført en rekke tiltak for å hindre smittespredning blant de litt over 2200 innbyggerne. 

Ronald Wærnes, ordfører i Båtsfjord, beskriver en spesiell og til tider kaotisk situasjon. 

Han sier saken blant annet handler om at de som et samfunn, som kan forsyne hele Norge med sjømat, må ta ansvar for holde hjulene i fiskeriindustrien i Båtsfjord i gang. 

- Vi har instruert innbyggere for hvordan de skal oppføre seg. Vi har vært i dialog med taxisjåfører, butikker og alle funksjoner i samfunnet som kanskje kan overføre smitte. De har innført nye rutiner, sier Ronald Wærnes (Sp), ordfører i Båtsfjord kommune. 

Ronald Wærnes (Sp) ordfører i Båtsfjord. Foto: Båtsfjord kommune.

I likhet med flere andre nordnorske kommuner har Båtsfjord innført karantenebestemmelser også for friske personer som har vært i Sør-Norge og reist innenlands. Ifølge kommunens nettside må personer som har vært utenfor seks andre kommuner i Øst-Finnmark være i karantene i 14 dager når de kommer til Båtsfjord. 

- Det er jo slik en pandemi kan bekjempes, påpeker Wærnes. 

Han er nå sterkt kritisk til at justisminister Monica Mæland (H) ber kommunene om å oppheve karantenebestemmelsene for friske personer som har oppholdt seg i Sør-Norge. 

I går ga Mæland også beskjed til politiet om å ikke følge opp brudd som bryter disse bestemmelsene. Wærnes påpeker at folk stoler på sin lokale lege og ordfører, slik at dette ikke har vært nødvendig. 

- Hvorfor kan ikke regjeringen konsentrere seg om å berge de delene av landet som det bor mest folk? Det er fem ganger så mange smittede per 1000 innbyggere i Sør-Norge nå. De tiltakene vi har iverksatt fungerer. Det handler ikke om at vi ikke skal høre på hva justisministeren sier, og det handler ikke om å posisjonere distriktene mot sentrum, sier han. 

Wærnes forteller at dersom kommunen får det som vanligvis er utslag av en pandemi, så vil rundt 500 mennesker, ca. 25 % av befolkninga i kommunen, bli smitta. Hvis dødeligheten er det man regner med, vil det være mellom to til fire personer.

- Det er dette saken handler om. Vi er nødt til å gjøre de vurderingene som er nødvendige for å sikre befolkninga. Det er derfor vi har smittevernloven. Vi skal være trygg på at vi har satt i gang de smitteverntiltakene som trengs lokalt. Vi bryr oss om rådene vi får fra smittevernlegen, og de rådene har vist seg å fungere, sier han. 

 «Fiskerihovedstaden Båtsfjord»

 Wærnes understreker at de foredler fisk i store mengder og at en stor del av norsk sjømat som hvitfisk, filet av torskefisk, produseres i Båtsfjord. De store fryseanleggene i kommunen har plass til å lagre 6000 tonn sjømat, ifølge Wærnes.  

- Vi er fiskerihovedstaden i nasjonal sammenheng. Vi skal ta denne pandemien på alvor, for å holde hjulene i gang. 

- Det er det det handler om. Fra regjeringens sin side høres det ut som vi skal stoppe handel og vandel i Norge, men det er jo nettopp det vi ikke gjør. Vi skal sikre det og vi tar vårt ansvar. Vi er jo interessert i at filetindustrien skal gå lengst mulig. 

I et leserinnlegg som er publisert i flere aviser, skriver Wærner om en rekke tiltak Båtsfjord kommune har gjort for å løse krisa og opprettholde normal drift i fiskeriindustrien i Båtsfjord.

«Å tro at vi med dette bakteppet kommer til å gjøre noen som helst lempinger på våre lokale karantenebestemmelser før vår egen smittevernlege mener at det er forsvarlig, er utopisk,» skriver han.


 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: