Oljebransjen kverner på gammel optimisme

Indra Øverland i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). mener oljebransjen i nord lever i fornektelse. Foto: Christopher Olssøn.

Professor Indra Øverland ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) mener Arktis er ute, og at oljebransjen i nord kverner på gammel optimisme.


- Med dagens oljepris er det bare å glemme Arktis. Jeg ser pessimisme, og at Arktis er ute med tanke på olje. Mye blir kansellert, bare se på Shell. De har sagt seg ferdig med Arktis, og trakk seg ut med sju milliarder i rent tap, sier Øverland.

Han mener det er forsinkelser i bransjen som gjør at folk fortsetter å tro på oljen i nord.

- Det handler om gamle vaner, egeninteresse, aksjekurs og lønn, sier Øverland om olje-optimismen som formidles.
Oljebransjen ser lyst på framtiden i Barentshavet, og har tro på at oljeprisene vil stige. De mener aktivitet en og interessen i nord er stor og at ringvirkningene i landsdelen vil bli formidable på sikt.
Oljebransjen ser lyst på framtiden i Barentshavet, og har tro på at oljeprisene vil stige. De mener aktiviteten og interessen i nord er stor og at ringvirkningene i landsdelen vil bli formidable på sikt. Nylig begynte Lundin å bore i området Neiden, nord for Loppahøgda i Barentshavet. (Foto: Lundin)

Fisk er framtid

Øverland mener Olje-historien i nord er over. Og at bransjen lever i fornektelse.

- Jeg tror havbruk og oppdrett er framtiden. Her ligger det vanvittige verdier, sier professoren, og legger til at denne typen næring er mer attraktiv for landsdelen.

- Det er større muligheter for lokale bedrifter, og mindre risiko. Fisk er ikke avhengig av samme type kapital og kompetanse som olje, sier han.

På 90-tallet tjente Norge like mye på fisk og olje.

Professor Indra Øverland mener fisk er Nord-Norges framtid. (Foto: Flickr/illustrasjon)
Professor Indra Øverland mener fisk er Nord-Norges framtid. (Foto: Flickr/illustrasjon)
Oljesprett

På tross av pessimismen, mener Øverland det er sannsynlig at oljeprisen plutselig spretter i været.

-Det er god mulighet for en kraftig oljesprett, og at vi plutselig ligger på 100 dollar fatet. Men det vet vi ikke, sier forskeren.

Han tror uansett ikke at prisene vil forbli høye i et langt perspektiv. Og tror samtidig at både klimapolitikk, utnyttelse av annet energioverskudd og ikke minst atomkraft vil ta oss inn i et helt annet landskap.

-Atomkraft betyr som eksempel at all oljeaktivitet er slutt, og se for deg gasshydrater til en billig penge, sier Øverland.

Fracking – grunnen til oljeprisfall

Fracking i USA er den enkeltfaktoren som i sterkest grad har økt tilbudet av olje og gass på verdensbasis de siste årene. Og den kontroversielle utvinningsmetoden forklarer mye av prisfallet på olje.

- Man svinger boret bortover skiferen og lager vannrette tunneler. Så pumpes sand, vann og kjemikalier ned i bakken med høyt trykk. Deretter spruter det ut olje, sier Øverland.

Der man tidligere har fått ut 30 prosent av oljen, er det nå muligheter for å få ut resterende 70 prosent til en billig penge.

-Fracking er ikke dyrt, og på sikt vil fracking spre seg. Resultatet blir fryktelig mye olje, til lave priser, sier Øverland

Fracking i USA betyr at det i dag er fire millioner fat olje i markedet som ikke fantes i 2010. Markedet klarte ikke å absorbere tilbudsveksten og dette er den viktigste forklaringen på at oljeprisen sank så mye i fjor høst.

-Jeg er ikke oljemotstander. Men fracking vil spre seg. Og der man ikke har klart å utvinne all olje, ligger det klart for å starte fracking og få ut mer, sier Øverland.

 

 

Fracking i USA er den enkeltfaktoren som i sterkest grad har økt tilbudet av olje og gass på verdensbasis de siste årene. Og den kontroversielle utvinningsmetoden forklarer mye av prisfallet på olje. (Foto: Missouri Well Fracking)
Fracking i USA er den enkeltfaktoren som i sterkest grad har økt tilbudet av olje og gass på verdensbasis de siste årene. Og den kontroversielle utvinningsmetoden forklarer mye av prisfallet på olje. (Foto: Missouri Well Fracking)

Dette er Fracking: 

Sand, vann og kjemikalier pumpes ned i bakken med høyt trykk for å sprekke opp (frakturere) skiferformasjoner.

Dermed trekker man olje og gass ut a reservoarer og inn i den horisontale brønnen.

Kjemikaliene som utgjør rundt 2-3 prosent av den totale væsken, gjør vannet "glattere" slik at det presses ut gjennom mindre åpninger.

Utvinning av skifergass og skiferolje er med andre ord fracking.

Andre land enn USA som utvinner skifergass eller olje fra tette formasjoner er Canada (olje og gass), Argentina (olje) og Kina (gass).

Statoil har i flere år vært tungt involvert i
flere av de største fracking-områdene i USA.               Kilder: International Energy Agency (IEA), U.S. Energy Information Administration, Statoil, SYSLA