Nytt samarbeid om minoritetsspråk i nord

Kvensk institutt i Porsanger kommune, Foto: Jaro Hollan / Kainun institutti – Kvensk institutt.
Kvensk institutt har inngått et samarbeidsprosjekt om minoritetsspråk sammen med Övertorneå kommune i Sverige og Uleåborgs universitet i Finland. Målet for prosjektet er å starte en utdanning for oversettere på meänkieli og kvensk.  

Både kvensk og meänkieli er minoritetsspråk i Norge og Sverige. Mens kvensk er mer utbredt i Norges nordlige områder, snakkes meänkieli hovedsakelig i Nord-Sverige. 

Hilde Skanke, daglig leder for Kvensk institutt i Porsanger kommune, forteller at det finnes få oversettere på de to språkene. Hun sier det blant annet er fordi man ikke har hatt de språktekniske verktøyene for å kunne oversette. 

Hilde Skanke, daglig leder ved Kvensk institutt. Foto: Kvensk institutt. 

- Det er vanskelig å være oversetter på kvensk. Det finnes lite skrevet materiale og vi har ikke så mange moderne ord, men må lage nye. Vi har jobbet med ordbok, ordtilfang, orddannelse og ordforråd. Man har skrevet lengre på meänkieli enn på kvensk, men begge har stort sett vært muntlige språk, sier hun til High North News. 

Skanke forteller at målet for det nye samarbeidsprosjektet er å starte en utdanning for oversettere på de to språkene. Først skal det gjennomføres en større kartlegging av hvem som oversetter i dag, hva som oversettes og hvor mye. 

Prosjektmidlene kommer gjennom Interreg Nord. Interreg er et EU-program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid.

 - Det er vi i Kvensk institutt som skal gjøre kartleggingen på norsk side for kvensk, mens Uleåborg universitet skal gjøre dette arbeidet for meänkieli. Sammen skal vi lage et kartleggingssystem som vi skal bruke på begge sider, sier hun.

- Videre skal vi samarbeide med universitetene for å lage utdanningen. For vår del blir det Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Vi prøver å få til et godt samarbeid med universitetene slik at vi kan kvalitetssikre utdanningen og få en oversetterutdanning som kan gi oss autoriserte oversettere. 

Hun sier at samarbeidsprosjektet skal inneholde flere kultur- og språkseminarer, samt workshops for førskolelærere og barnehager for språkarbeid både på svensk og norsk side. 

Styrker samarbeidet

Skanke forteller at det tidligere har vært et samarbeid rundt minoritetsspråk i de nordlige områdene. 

- Samarbeidet mellom miljøene begynte allerede på 80-tallet, men det har i hovedsak vært frivillig organisert. 

- Nå prøver vi å lage et nettverk som også foregår på institusjonsnivå. Universitetene har noe samarbeid, men ikke på meänkieli og kvensk. Vi håper at vi som det nasjonale senteret for kvensk språk og kultur skal finne samarbeidspartnere på svensk side på institusjonsnivå.  

I en artikkel om saken fra NRK står det blant annet at «mens Norge har etablert et nasjonalt språkinstitutt for kvensk og flere språksentre, skal dette nå skje i Sverige. Övertorneå er foreslått som etableringssted for et slikt språksenter, derav behovet for tettere samarbeid og gjensidig læring.» 

Skanke påpeker at man har kommet lenger i Norge for kvensk, enn på Svensk side for meänkieli, i etableringen av slike institusjoner. Hun ser fram til et samarbeid på institusjonsnivå med svensk side. 

- Vi har vært litt alene som institusjon, men nå er dette noe det jobbes med i Sverige for meänkieli. Det blir bra for oss at å kunne utarbeide dette samarbeidet på institusjonsnivå. Vi trenger å utdanne folk som har lyst til å skrive på både kvensk og meänkieli, så dette er viktig. 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: