Nytt økonomisk forum i Arktis legges til Tromsø

Arbeidsmiddagen Utenriksminister Børge Brende holdt i Tromsø denne uken var for tromsøtung mener flere. Foto: Manxruler/Wikimedia
Det nye forumet har fått navnet Arctic Economic Council (AEC) og sekretariatet legges til Tromsø.

Det nye forumet har fått navnet Arctic Economic Council (AEC) og sekretariatet legges til Tromsø.


Det var på Arktisk råds ministermøte i Kiruna i mai 2013 at de arktiske landene ble enige om å etablerere et forum for å skape dialog mellom Arktisk råd og næringslivet. Arktisk råd består av Canada, Danmark, Finland, Island, Norge Sverige, Russland og USA. 

 - Når det nå er besluttet at forumets sekretariat skal legges til Tromsø, så handler det om vår brede nordområdesatsing og om Tromsø som kunnskapshovedstad i nord, sier utenriksminister Børge Brende. 

Tromsø ble formelt tildelt det faste sekretariatet i Iqaluit i Nordlige Canada 2.-3 September. Til stede på møte var næringslivsrepresentanter fra alle de åtte arktiske landene, samt representanter for de arktiske urfolksorganisasjonene. 

De som skal representere Norge i AEC er Norsk olje og gass, NHO Reiseliv og Rederiforbundet. Det er Norsk olje og gass som vil ha hovedansvaret for nyetableringen i Tromsø.

- Arktisk råds oppgave er å jobbe for bærekraftig utvikling og miljøvern i nord. Gjennom etableringen av AEC vil spørsmål knyttet til næringsutvikling komme høyere på dagsordenen i Arktisk råd. I Norge har vi god erfaring for at samarbeid mellom politikk og næringsliv gir gode resultater, ikke bare for økonomisk utvikling, men også for miljøet og klimaet. Når sekretariatet nå legges til Tromsø ligger alt til rette for at vi kan oppnå dette også i det arktiske samarbeidet, sier utenriksministeren.

 

Tags