Nytt fylkesråd i Troms vil bygge sterkere landsdelssamarbeid

Nytt fylkesråd i Troms: Cecilie Myrseth (f.v.), Ivar B. Prestbakmo, Gerd H. Kristiansen og Roar Sollied. Willy Ørnebakk var ikke til stede da bildet ble tatt.
Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti danner fylkesråd sammen, og presenterte i dag en felles politisk plattform som de skal jobbe ut fra.


Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti danner fylkesråd sammen, og presenterte i dag en felles politisk plattform som de skal jobbe ut fra. 


Fylkesrådet består nå av: 

Cecilie Myrseth (Ap), leder
Willy Ørnebakk (Ap), fylkesråd for næring, kultur og helse
Ivar B. Prestbakmo (Sp), fylkesråd for samferdsel og miljø, fylkesrådets nestleder
Roar Sollied (V), fylkesråd for utdanning
Gerd H. Kristiansen (KrF), fylkesråd for plan og økonomi

 

I den politiske plattformen partiene har utarbeidet dekkes de viktigste oppgavene fylkeskommunen har ansvar for, i tillegg til at fylkets rolle som en pådriver i landsdelen trekkes fram. 

- Vi skal være pådrivere for et tettere og sterkere nordnorsk samarbeid. Ikke minst må vi ta lederskap i utviklingen av nordområdepolitikken, sier fylkesrådsleder Cecilie Myrseth. 

Hun mener det er formålstjenlig med mer samarbeid i nord, og trekker fram forsvar, skole, høyere utdanning og samferdsel som områder hvor det er naturlig og hensiktsmessig med mer samarbeid mellom de tre nordnorske fylkene. 

- Våre tre fylker har mange felles interesser, og vil tjene på å stå sammen både internt og ovenfor sentrale myndigheter. Ikke minst er det viktig å stå opp mot den økende sentraliseringen og kuttene i fylkeskommunens budsjetter, sier Myrseth.

Det nye fylkesrådet vil blant annet prioritere dette i sitt arbeid:

  • Flere elever skal gjennomføre videregående skole i Troms. Fylkesrådet vil gjennomføre et løft for yrkesfagene og målrettet arbeid sammen med arbeidslivets parter for flere læreplasser.
  • Prioritere opprusting og vedlikehold av fylkesveiene, samt kreve ekstraordinære tiltak mot etterslepet fra regjering og Storting.
  • Fylkeskommunen skal være en seriøs og forutsigbar eier av Troms Kraft. Fylkesrådet vil starte en bred prosess for en ny og langsiktig eierstrategi for selskapet.
  • Det nye fylkesrådet vil utvikle den desentraliserte skolestrukturen i fylket, og si nei til å opprette nye privatskoler i Troms.
  • Forsvarets rolle i nord må styrkes. Det nye fylkesrådet vil ta initiativ til en arbeidsgruppe i vårt eget fylke med de berørte fylker og baser, og jobbe tett med Nordland og Finnmark i behandlingen av framtidig struktur i Forsvaret.
  • Heve aldersgrensa for barnebillett på kollektivtransporten til fylte 18 år.
  • Utrede muligheten for et kulturkort for ungdom, som skal gi rabatter på kulturarrangement.

 

Tags