Ny rapport: Kan bore etter olje fra Røst

Ytterst i Lofoten, nærmest Nordland V og VI, ligger Røst. I framtiden kan man bore etter olje fra øykommunen. (Kart: Oljedirektoratet)
Oljeboring i Lofoten trenger ikke skje i konflikt med fiskeriene viser ny rapport.

Oljeboring i Lofoten trenger ikke skje i konflikt med fiskeriene viser ny rapport. 

Saura AS, et selskap eid av Gildeskål og Bodø kommune, Bodø Havn og Sjøfossen næringsutvikling, arbeider med å utvikle en områdeløsning som gjør det mulig å starte arbeidet med petroleumsutvinning i Lofoten allerede i 2018. 

Nå har Multiconsult sett på muligheten for å utvikle Nordland VI ved hjelp av horisontalboring, skriver Teknisk Ukeblad.

Boreanlegget kan stå på Røst, men det er også vurdert om det kan bores fra en kunstig øy utenfor Røst, noe som er gjort både i Nordsjøen og utenfor Alaska allerede. En kunstig øy kan bygges på en allerede eksisterende grunne, vel og merke om denne ikke brukes til fiske.

En løsning med horisontalboring fra land kan, så fremt de teknologiske framskrittene fortsetter, være mulig i løpet av 15-20 år. 

Hvis det lar seg gjøre å bore fra land er planen å føre gassen til en rørledning i vest, og olje/kondensat inn til fastlandet, til Saura i Gildeskål.

Den største utfordringen i prosjektet er i følge rapporten lengden på de horisontale brønnene. For å bore fra Røst er det ønskelig med en rekkevidde på 40 til 50 kilometer. Et miljø jobber nå med utvikling av et konsept som kan oppnå slik rekkevidde, og teknologien kan være klar i løpet av 15-20 år. 

Den lengste horisontale brønnen per i dag er 12 kilometer lang, og ligger på det russiske Sakhalinfeltet. 
Les også: 

Vil pumpe olje og gass tvers over Vestfjorden

Tags