Ny alkohollov skal minske misbruk og omsorgssvikt

New alcohol legislation on Greenland is to prevent abuse on several levels, including violence, sexual assault and care neglect, says Health Consultant Kasper Brix Bærndt of Greenland’s Health Department. (Photo: Private)
Ny alkohollov på Grønland skal forebygge misbruk på flere plan. -  Det er måten vi drikker på som skaper problemer, sier helsekonsulent Kasper Brix Bærndt i helsedepartementet på Grønland.


Ny alkohollov på Grønland skal forebygge misbruk på flere plan. -  Det er måten vi drikker på som skaper problemer, sier helsekonsulent Kasper Brix Bærndt i helsedepartementet på Grønland.

- Når voksne drikker seg full, så går dette utover barna. Det er stort sett bestandig alkohol inne i bildet når det dreier seg om vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Det viser politiets rapporter og utallige undersøkelser, sier Bærndt.

Målet bak den nye loven er klar. Den handler om å ta hensyn til barn og unge på Grønland.

- Alt for mange barn på Grønland opplever alkoholmisbruk som et stort problem i hverdagen, rett og slett på grunn av svikene alkoholen fører til, sier Bærndt.

Loven trer i kraft 1. mars 2018.

 

Alt for mange barn på Grønland opplever alkoholmisbruk som et stort problem i hverdagen. (Illustrasjonsfoto: Martha de Jong Lantinn/Flickr)

Forebygge misbruk

Ikke bare skal den nye alkoholloven forebygge misbruk, den skal også forebygge at unge mennesker på Grønland begynner å drikke.

- Det er viktig å forebygge at ungdommene opplever alkohol som normalitet i hverdagen. Grønland har latt seg inspirere av dokumenterte ringvirkninger av en strengere alkohollov på Island, Færøyene, Sverige og andre nordiske land som har større restriksjoner enn Danmark, sier Bærndt.

Han forteller at helseminister Agathe Fontain har lagt stor vekt på åpenhet i arbeidet med loven.

- Hun har arrangert offentlige møter med befolkningen i mange byer på Grønland, og stort sett har det vært stor enighet om innstramminger i alkoholpolitikken, sier helsekonsulenten.

Det er vanskelig å bo i en kultur en ikke helt forstår, og hvor en faktisk er helt uvitende om sine egne kulturelle feilskjær – selv for en antropolog som er godt trent i kulturell forståelse og tolkning. Grete Hovelsrud skriver om da hun bodde på Grønland, og dro på søndagstur -alene. (Foto: Grete Hovelsrud)
Den nye alkoholloven på Grønland er strengere enn ellers i Danmark. (Illustrasjonsfoto: Grete Hovelsrud)

Strengere regler

Den nye alkoholloven på Grønland bygger på WHO’s anbefalinger om hvordan å forebygge misbruk.

- Og da særlig det å begrense synlighet, tilgjengelighet og markedsføring av alkohol, sier helsekonsulenten.

De største endringene i den nye alkoholloven i forhold til den gamle, vil være at all alkoholholdig drikke over 2,25 prosent skal være avskjermet fra andre varer i butikkene, det vil være forbudt å markedsføre alkoholholdig drikke, og de ansatte som selger eller skjenker alkohol må delta i et obligatorisk kurs i ansvarlig salg og skjenking.

- I tillegg er det nå krav om at alle offentlige og private institusjoner skal utarbeide en egen alkoholpolitikk. Så har vi innskjerpet kravene for å få skjenkebevilling, sier Bærndt.

Kritikk i media

På tross av positive allmøter forteller Bærndt om kritiske røster og særlig hardt vær i mediene.

- Butikkene og skjenkestedene har vært veldig kritisk overfor den nye alkoholloven. Butikkene lite tilfreds med utgiftene de må ut med for å skjerme alkoholen i butikkhyllene, mens skjenkestedene har rettet kritikk mot forbud om å skjenke alkohol på visse helligdager, forteller Bærndt.

I tillegg har opposisjonen ment at lovgivningen ville skade det private næringsliv og at den vil gå ut over befolkningens rettigheter.

- I tillegg har holdningene i opposisjonen har vært at befolkningen vil få et normalt forhold til alkohol uten restriksjoner, mens vi i Naalakkersuisut (Grønlandske regjering) mener begrensningene ikke går ut over befolkningens rettigheter. Derimot handler den nye alkoholloven om å ta ansvar og hensyn til barn, unge og de svakeste i samfunnet, sier helsekonsulenten.

Les også: Heftig alkoholstrid på Grønland

 

Opplæring og kurs

Kursene i ansvarlig salg og skjenking skal dekke innholdet i den nye alkoholloven, hvilke konsekvenser alkohol har for samfunnet og hvilke konsekvenser misbruk har for enkeltindividet.

- Opplæringen går på kravene i alkoholloven. I tillegg elementer som å ikke selge alkohol til mindreårige eller berusede personer, hvordan man kjenner igjen en beruset person og til hvilke tidspunkter det er lov å selge alkohol, forklarer Bærndt.

Målet med kurset er å bidra til en mer ansvarlig alkoholkultur.

- En kultur hvor det ikke serveres alkohol til barn og hvor alkohol og kraftig berusede voksne blir mindre synlig i samfunnet, sier helsekonsulenten.

 

Stort problem, tross nedgang

På tross av nedgang i både import og salg av alkohol på Grønland de siste 25 årene, så fortsetter konsumeringen å være et av de største problemene blant folk.

- I følge Grønlands statistikk ble det innført og produsert 383 000 liter ren alkohol i 2016, mot 570 000 liter i 1992. På tross av nedgangen fortsetter alkohol å være et av våre største samfunnsproblemer, forteller Bærndt.

Han viser til befolkningsundersøkelser gjort i 2014, som viste at 50 prosent av alle menn og 40 prosent av alle kvinner på Grønland misbrukte alkohol. I tillegg viste undersøkelsen at over en fjerdedel av foreldrene med barn under 18 år hadde et potensielt skadelig forbruk.

- Vi har sett et fall i storforbruk av alkohol de senere årene. I 1999 var en fjerdedel av befolkningen storforbrukere av alkohol, mens det i 2014 hadde minket til en femtedel. Likevel sier det gjennomsnittlige forbruket lite om hvem som drikker og hvor mye. På Grønland er det måten vi drikker på som er problemet, altså rus-drikking, når det drikkes mer enn fem enheter ved samme anledning. Dette er utbredt, sier Bærndt.Nøkkelord