Norvoll: - Det fagmilitære rådet er en total kursendring

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen overrakte sitt fagmilitære råd til Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide under en pressekonferanse torsdag. (Foto: Forsvarsdepartementet)
Nordlands fylkesrådsleder Tomas Norvoll er overrasket over Forsvarssjefens Fagmilitære råd.
Nordlands fylkesrådsleder Tomas Norvoll er overrasket over Forsvarssjefens Fagmilitære råd. 


- Dette er en total kursendring vekk fra det Stortinget sa i 2010. Den gang var man klar på at man ønsket økt tilstedeværelse i nord fra Forsvaret, både operasjonelt og gjennom ledelse, sier Norvoll. 

Det store bildet han sitter igjen med etter at Forsvarssjefen i dag la fram sitt fagmilitære råd er mindre tilstedeværelse i nord. 

- Dette er en veldig klar kursendring, og det overrasker, sier han. 

- Tror du det er en provokasjon fra Forsvarssjefen for å få politikerne til å våkne og bevilge mer penger? 

- Nei, jeg tror ikke det, for han ber om en styrking på 180 milliarder, men skal samtidig ha mindre i Nord-Norge. Jeg opplever dette som en holdningsendring.Bommer på tidsånden 

Norvoll tror dagens forslag vil skape stor debatt, ikke minst om tilstedeværelsen i nord. 

- De bommer på tidsånden kan du si. Alle andre peker på nord som stedet det er viktig å være tilstede, det er i nord det skjer, og det er rart hvis Forsvaret går i en annen retning, sier Norvoll. 

Mens Troms og Finnmark på enkelte områder skal styrkes er det for Nordlands del lite positivt å lese i det fagmilitære rådet. Både Sortland, Andøy og Bodø kan miste arbeidsplasser hvis forslaget går gjennom. Norvoll vil nå samle fylkets seks forsvarskommuner til et møte. 

- Det er viktig at vi snakker i lag. I tillegg kommer vi til å legge en plan for hvordan vi i Nordnorsk Råd skal arbeide med dette. 


Nord-Norge må ikke reduseres til et arnested for øvelser

- Forsvarsministeren har bedt om at dette må løftes fra en lokaliseringsdebatt, tror du man klarer det? 

- Jeg er langt på vei enig med Søreide, og det vil helt klart bli en debatt om enkeltbaser og ulike grener i Forsvaret, men det er viktig at vi også diskuterer hovedretningen som denne meldingen kommer med. 

Norvoll er krystallklar på at Forsvaret må ha både ledelse og operative funksjoner i nord. 

- Det er viktig at tilstedeværelsen i nord er forankret også med ledelse her, Nord-Norge må ikke reduseres til et arnested for øvelser. 

For ham er det en sterk symbolsak om ikke Kystvakta skal ha base på Sortland lengre og om Orionflyene på Andøya skal fases ut. Hverken Kystvakta eller flystasjonen på Andøya driver styrkeproduksjon, men for andre virksomheter enn Forsvaret har de enorm betydning. Stikkordene er ressurskontroll, suverenitetsutøvelse, tilstedeværelse, overvåkning, sikkerhet og beredskap. Mener dette styrker nord


Forsvarskomiteens Regina Alexandrova (H) fra Troms er ikke enig i at det fagmilitære rådet vil føre til en nedbygging av Forsvaret i nord. 

- Hovedlinjen slik jeg oppfatter det er et økt fokus på Nordområdene og det er bra, sier hun. Nå håper hun at man klarer å løfte blikket i nord slik at det ikke ender med en lokaliseringsdebatt hvor lokale arbeidsplasser står i veien for det beste forsvaret av Norge. 

- Vi kan ikke diskutere arbeidsplasser når det handler om å bruke pengene til å best mulig spisse forsvaret vårt. Diskusjonen må handle om sikkerhetspolitikk, ikke arbeidsplasser, sier Alexandrova. 

Hun mener det viktigste framover er å prioritere den operative evnen i både Nord-Norge og Norge samlet. 

- Vi må prioritere økt tilstedeværelse og kort responstid, som er viktige elementer i et styrket forsvar. Jeg ser ikke at forslaget vil redusere kapasiteten i nord, heller motsatt. 

- Syns du forslaget er i tråd med resten av samfunnets blikk som stadig flyttes nordover? 

- Ja, jeg syns det, og det er i tråd med den sikkerhetspolitiske utfordringen vi ser globalt, sier hun. 

Tomas Norvoll (i midten) sammen med kommandørkaptein Steve Olsen fra Kystvakta på Sortland som nå er foreslått nedlagt, og påtroppende  ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo (Ap). (Foto: NFK)
Tomas Norvoll (i midten) sammen med kommandørkaptein Steve Olsen fra Kystvakta på Sortland som nå er foreslått nedlagt, og påtroppende ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo (Ap). (Foto: NFK)

Tags