Norsk UD om EU-forbudet mot russiske kjøretøy: – Jobber tett med Finland

Statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap)
Statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i Utenriksdepartementet var nylig på et møte med de fem EU-landene som grenser til Russland. (Arkivfoto: Hilde-Gunn Bye).

Per i dag er det ikke forbud mot privat bruk av russiskregistrerte kjøretøy i Norge, slik det er i Finland. Nylig deltok statssekretær i UD, Eivind Vad Petersson (Ap) på et møte de fem EU-landene som grenser til Russland for å avklare Norges håndtering av EUs bestemmelse.

Forrige uke kom det en presisering fra EU om sanksjonene som gjør det klart at russiske statsborgere ikke lenger har lov til å reise inn i EUs territorium - og dermed Finland - med russiskregistrerte biler.

Finske myndigheter melder at de håndhever lovbestemmelsen fra EU og stopper russiskregistrerte biler på grensen, men at de nye instruksene foreløpig til behandling hos finske myndigheter.

Jobber med saken

Statssekretær i Utenriksdepartementet (UD) Eivind Vad Petersson (Ap) sier til HNN det jobbes med det samme spørsmålet i UD akkurat nå, og at han nylig deltok på et møte med de fem EU-landene som grenser mot Russland.

Er det aktuelt for Norge å følge EUs forbud mot grensepassering av russiskregistrerte biler?

– Vi arbeider nå aktivt med dette spørsmålet. Jeg møtte for to dager siden EU-landene med landegrense mot Russland. Vi jobber særlig tett med Finland, svarer Petersson i en e-post.

Vi jobber særlig tett med Finland
Statssekretær i UD, Eivind Vad Petersson (Ap)

Russland grenser til fem EU-land, hvor bare Finland representerer Arktis. De andre er Estland, Latvia, Litauen og Polen.

Kan passere grensa

Den nye veiledningen fra EU er ment som en presisering av eksisterende sanksjoner.

Veiledningen har altså medført at EU-land som grenser mot Russland har innført forbud på grensepassering for russiskregistrerte biler.

UD opplyser at Norge har innført tilsvarende bestemmelser i sine sanksjoner mot Russland, som bestemmelsen i Ukraina-forskriften som fastsetter et forbud mot å kjøpe, importere eller overføre blant annet biler fra Russland.

– Vi har fram til nå tolket den norske bestemmelsen i forskriften slik at midlertidig privat bruk av russiskregistrert bil i Norge, ikke omfattes av forbudet. Det er også slik vi hittil har praktisert den norske bestemmelsen, sier statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson (Ap) til HNN.

Men fram til nå har det vært lov for russiskregistrerte kjøretøy å passere grensa mellom Norge og Russland.

Les også:

Nøkkelord