Norsk fregatt har fulgt russisk militær aktivitet i Arktis i påsken

8. mars forlot KNM Thor Heyerdahl marinebasen på Haakonsvern. Siden den gang har de operert langs norskekysten med spesielt fokus på Nordland, Troms og Finnmark, samt Barentshavet nord-øst av Finnmark. (Foto: Marius Vågenes Villanger / Sjøforsvaret)
Fregatten KNM Thor Heyerdahl har tilbragt deler av påsken i Barentshavet for å følge russisk militær aktivitet i norske nærområder.
Kommandørkaptein Lars Tollef Larsson, skipssjef KNM Thor Heyerdahl. (Foto: Marius Vågenes Villanger / Forsvaret)

− Vi har tilbragt en del tid i Barentshavet denne påsken hvor vi har brukt våre sensorer til å overvåke et russisk fareområde for missil og artilleriskyting, som ligger i umiddelbar nærhet til norsk økonomisk sone i Barentshavet, sier kommandørkaptein Lars Larsson på KNM Thor Heyerdahl, i en pressemelding. 

Den nylige operasjonen i Barentshavet er ifølge skipssjefen helt udramatisk, og en del av normalsituasjonen i nordområdene.

− Det er helt naturlig at vi følger med på russisk militær aktivitet i våre nærområder, på samme måte som russerne følger med på norsk og alliert aktivitet i russiske nærområder, forklarer skipssjefen.

Operasjonene i nord har gått ryddig for seg. Skipssjefen rapporterer om at han har opplevd de russiske militærfartøyene som profesjonelle i fremferd ovenfor den norske fregatten.

− Vi har begge operert i internasjonalt farvann, slik vi alle har rett til i henhold til FNs havrettskonvensjon. Russerne har holdt god avstand til oss og flere ganger kalt oss opp på VHF for å sikre at vi er kjent med fareområdet, sier skipssjefen.

Observasjonene det norske krigsskipet har gjort bidrar til økt situasjonsforståelse i Norge og NATO.

− Vi har observert og skrevet rapporter til våre operative hovedkvarter både i Norge og NATO, noe som gir oss bedre maritim situasjonsforståelse i Nordområdene, avslutter skipssjef Larsson.

Les også

Nøkkelord