Norsk Bergindustri tar grep for å forbedre miljø- og sosial praksis

Regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen
– Målet her er at man skal sette bærekraftsmålene inn i en operasjonell virkelighet. Alle er enig i at bærekraft er viktig, men det er gjennomføringen som er krevende, sier regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen. Foto: Eva Helene Storm Hanssen / NHO
– Dette verktøyet gjør at man kan gå fra ord til handling når det gjelder å hente ut ressursene som ligger i nord på en bærekraftig måte, sier regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen 

Mineraler har en avgjørende rolle i det grønne skiftet. Teknologien som kreves i en fremtid med lavere karbonutslipp forventes å føre til en betydelig etterspørsel etter et bredt spekter av mineraler og metaller. Ifølge en undersøkelse utført av Verdensbanken.

Norsk Bergindustri ønsker å forbedre miljø og sosial praksis innenfor mineralnæringen og har startet opp referansegruppen “Towards Sustainable Mining” (TSM).

Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland sitter i referansegruppen på vegne av NHO og han mener innføringen av TSM er essensielt for å utvikle en bærekraftig bergindustri i nordområdene. 

– Målet her er at vi skal sette bærekraftsmålene inn i en operasjonell virkelighet. Alle er enig i at bærekraft er viktig, men det er gjennomføringen som er krevende. Dette systemet vil hjelpe bedriftene å nå sine mål på vegne av sin industri og dermed på vegne av Norge.  

Referansegruppen skal rådgi Norsk Bergindustri og deres medlemmer for å kunne oppnå bedre resultater i bærekraftarbeidet i samsvar med prinsippene i TSM. Dette melder Norsk Bergindustri i en pressemelding.

TSM er et verktøy og rapporteringssystem for å måle og synliggjøre bærekraftsarbeidet som gjøres av virksomhetene til medlemmene i Norsk Bergindustri.

Alle er enig i at bærekraft er viktig, men det er gjennomføringen som er krevende
Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland

– Dette er en industri i nordområdene som er stor, og som kan bli veldig mye større. Dette verktøyet gjør at vi kan gå fra ord til handling når det gjelder å hente ut ressursene som ligger i nord på en bærekraftig måte. 

– TSM gjør at virksomhetene forplikter seg til å jobbe systematisk med klima, miljø og lokalbefolkning på en dokumenterbar måte.  

Rapporteringssystemet vil bidra til ytterligere dialog med interessegrupper og lokalsamfunn. 

Alle resultater publiseres og vil være offentlig tilgjengelig for alle som har interesse for bærekraftsarbeidet til den norske bergindustrien.

Les også

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: