- Bruk Nordsjømodellen for å finansiere mineralnæringen

CEO Frode Nilsen of LNS suggests an approximate North Sea model to finance new mining projects. – These are national, not local, resources, Nilsen says. Mayor Ida Pinnerød (Labour) of Bodø concurs. (Photo: Arne F. Finne) // Konsernsjefen i LNS, Frode Nilsen, foreslår en tilnærmet Nordsjømodell for å finansiere nye gruveprosjekter. - Det er nasjonale, ikke lokale, ressurser, sier Nilsen, og får støtte fra Arbeiderpartiets Ida M. Pinnerød, ordfører i Bodø. (Foto: Arne F. Finne).
CEO Frode Nilsen of LNS suggests an approximate North Sea model to finance new mining projects. – These are national, not local, resources, Nilsen says. Mayor Ida Pinnerød (Labour) of Bodø concurs. (Photo: Arne F. Finne) // Konsernsjefen i LNS, Frode Nilsen, foreslår en tilnærmet Nordsjømodell for å finansiere nye gruveprosjekter. - Det er nasjonale, ikke lokale, ressurser, sier Nilsen, og får støtte fra Arbeiderpartiets Ida M. Pinnerød, ordfører i Bodø. (Foto: Arne F. Finne).

Mineralnæringen må bli et nasjonalt anliggende, og det bør være mulig å innføre en tilnærmet Nordsjømodell for finansiering av gruvedrift.

Det mener konsernsjef Frode Nilsen i LNS, og får støtte fra Arbeiderpartiets ordfører i Bodø, Ida Pinnerød.

Det var under Mineraldagen 2018 i Bodø at LNS-sjefen trakk frem finansieringen av olje- og gassutbyggingen i Nordsjøen som en modell for fremtidig gruvedrift i Norge.

 

Enighet om det grønne skiftet

Mens det hersker bred enighet, også politisk, om at mineralutvinning er av avgjørende betydning for å få til det såkalte grønne skiftet, er ikke enigheten like synlig når det gjelder finansiering av gruvedriften.

Frode Nilsen har ved gjentatte anledninger kritisert både private og statlige finansieringsinstitusjoner for å svikte når det gjelder mineralindustrien, og resultatet er, ifølge Nilsen, at man er henvist til internasjonale finansieringsselskap med alt for kort tidshorisont.

- Man må kunne tenke seg en tilnærmet lik modell som det Norge brukte i Nordsjøen, sa Nilsen i sitt innlegg.

- Det går jo ut på at staten går inn og finansierer (deler av) utbyggingen av olje- eller gassfelt, og at selskapene betaler tilbake i form av forholdsvis høye skatter og avgifter - når feltene er kommet i drift.

 

Ikke nødvendigvis blåkopi, men bidrag

Om man ikke kopierer og at det statlige bidraget blir like stort, så kan det i alle fall bli et godt tilskudd for å få i gang en helt nødvendig gruvedrift, mener Nilsen.

Ordfører Ida Pinnerød (A) i Bodø er enig med Frode Nilsen:

- Jeg mener absolutt at man kan se for seg at staten igjen foretar et slikt løft – for en næring vi trenger og som er en nasjonal ressurs. Det dreier seg om å bruke den politiske verktøykassen vi har, og den er ganske rikholdig.

Og hvis vi gjør det på en slik måte som skisseres her, så sikrer vi en helhetlig utvikling og en helhetlig forvaltning av noen av de viktigste ressursene vi har fremover.

 

Nasjonale, ikke lokale, ressurser

Det er viktig at vi gjør akkurat det, for på den måten bidrar man til vekst, næringsutvikling og kunnskapsutvikling, sier Pinnerød.

Frode Nilsen understreker overfor HNN at man må slutte å se på mineraler som lokale ressurser.

- Dette er nasjonal ressurser, på lik linje med gassfelt og oljefelt – tankegangen hos sentrale politikere må rett og slett snues, hevder Nilsen, men ikke ber om en overkjøring av lokaldemokratiet.

- Det handler om at staten må ta styring, uten å overkjøre lokale interesser, for å sikre helheten i forvaltningen.

Der er Pinnerød helt enig:

- Det er helt vesentlig at vi sikrer en helhetlig styring og forvaltning, samtidig som jeg er opptatt av at vi tar imot og lytter til innspillene fra ulike næringer. Men uten blikk for helheten mister vi mulighetene for det totale fellesskapet, og det var denne helheten vi klarte i Nordsjøen.

 

AP vil være en pådriver for helheten

- Ser du for deg at dette kan bli Arbeiderpartiets politikk?

- I Arbeiderpartiet har vi en tydelig politikk i forhold til industri og mineralnæringen, og Nordland Arbeiderparti tok initiativ til den nordnorske mineralstrategien.

Vi kommer til å være en pådriver for helhetlig forvaltning av næringen, men vi trenger også mer kunnskap, oppmerksomhet og kompetanse omkring de mulighetene som ligger her, avslutter Ida Pinnerød.

 

 

Nøkkelord