Nordområdemeldingen på høring i januar

Nordområdemeldingen 2020: Mennesker, muligheter og norske interesser i nord.
Nordområdemeldingen 2020: Mennesker, muligheter og norske interesser i nord.

Etter to års arbeid ble nordområdemeldingen lagt fram 27. desember, og sendt videre til behandling i Utenriks- og forsvarskomiteen 1. desember.

Stortingsmeldingen - som har fått den klingende tittelen «Mennesker, muligheter og norske interesser i nord» - skal etter planen være klar til en muntlig høring 12. januar 2021. Høringen foregår i regi av komiteen.

– I nord er innenrikspolitikken og utenrikspolitikken to sider av samme sak. Det er i norsk kjerneinteresse at forholdet er godt mellom nabofolk og naboland og at naturen blir utnyttet forsvarlig og forvaltet effektivt. Og det er i norsk kjerneinteresse at unge tar utdanning, får relevante jobbmuligheter og blir boende i nord. Folk i nord er vår mest verdfulle tryggingspolitiske investering, sa statsminister Erna Solberg under lanseringen.

Meldingen inneholder regjeringens nordområdepolitikk for de kommende årene.

Les mer om nordområdemeldingen her:

Nøkkelord