Nordland fylke vant kraftsak

Nordland fylkeskommune fikk rettens medhold i at eiendomsretten til kraft fra Svartisen tilhører dem.
Nordland fylkeskommune vant rettsaken mot Nordkraft AS om vannkraften fra Svartisen.

Nordland fylkeskommune vant rettsaken mot Nordkraft AS om vannkraften fra Svartisen. 

Årsaken til uenigheten var at Nordland fylkeskommune ønsket å avvikle sitt selskap Nordlandskraft, som ble opprettet i 1987. Selskapet skulle håndtere fylkeskommunens eierskap til Svartisen- og Kobbelvutbyggingen. Dette skjedde etter at Stortinget hadde innvilget Nordland fylke såkalt medeiendomsrett til kraftutbyggingene, skriver Avisa Nordland

Flere regionale kraftverk har tidligere vært medeiere i Nordlandskraft, men nå er det Nordland fylkeskommune og Nordkraft AS som eier selskapet med halvparten hver. I rettstvisten har spørsmålet stått i om fylkeskommunen på grunn av en inngått aksjonæravtale har forpliktet seg til at eiendomsretten skal føres tilbake til Nordlandskraft. Eller ikke. 

Nå har Ofoten tingrett slått fast at eiendomsretten ikke skal tilbakeføres til Nordlandskraft. 

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll sier til an.no at han er fornøyd med avgjørelsen, og at det er greit å få en avklaring på dette selv om det ligger langt fram i tid. Kraften er i dag leid ut til Eastern Norge AS og Lund Energi AB, på en avtale som gjelder fram til 2053. Det er altså noen tiår til inntektene igjen kommer til Nordland.  

- Ja, dette er ikke noe man får glede av i morgen, men det er ei prinsipiell avklaring på at vannkraftrettighetene fra Svartisen skal tilhøre befolkningen i Nordland. Og det har vi altså fått fullt medhold i, sier Norvoll.

Nøkkelord