Nøkkelen til mer olje i nord: Ydmykhet og dialog

Ydmykhet, dialog og gjensidig respekt. Det er det som skal til for at det skal komme ny fart i oljevirksomheten i nord, og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass (t.v.) garanterer for oljeselskapenes nye, ydmyke tilnærming. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (nærmest Schjøtt-Pedersen), rederiforbundets direktør, Sturla Henriksen og LO-sjef Gerd Kristiansen (nærmest kamera) er enige. (Foto: Arne F. Finne).
En klart uttrykt ydmykhet fra oljeselskapenes side, og vilje til reell dialog med andre næringer og interesser. Det er nytt, det oppfattes positivt, og det er nøkkelen til tilgang på nye områder i nord.

 

En klart uttrykt ydmykhet fra oljeselskapenes side, og vilje til reell dialog med andre næringer og interesser. Det er nytt, det oppfattes positivt, og det er nøkkelen til tilgang på nye områder i nord.

Slik kan man oppsummere det lille ordskiftet etter at rapporten «Nordover – norsk sokkel i endring» ble presentert i Bodø mandag.  Rapporten krever, blant annet, snarlig konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, samt raskere kartlegging av Barentshavet Nordøst og Nord.

Gjensidig respekt

Både fylkesrådsleder Tomas Norvoll (A) i Nordland og stortingsrepresentant Lisbeth Berg-Hansen (A) sa at den ydmykheten og gjensidige respekten som omtales i rapporten oppfattes positivt.

Berg-Hansen, som har sterke interesser innenfor oppdrettsnæringen, sier at dialogbudskapet i rapporten føles som en håndsrekning fra en næring (oljenæringen) som gjerne har opptrådt som en «storebror» overfor andre kystnæringer.

Invitasjon til samhandling

-En god dialog mellom næringene og det politiske nivået vil være helt avgjørende for å få befolkningen med på laget, og jeg oppfatter meldingen som en invitasjon til samhandling, mener den tidligere fiskeriministeren.

Tomas Norvoll understreker overfor High North News at når debatten om konsekvensutredning nå kommer for fullt – igjen – så er den forsterkede respekten både viktig og bra.

Stillingskrigen er lammende

-Jeg er opptatt av at vi får en løsning som alle parter kan leve med, og når oljebransjen nå opplever tøffere tider så er det vel naturlig at den også opptrer med større varsomhet og imøtekommenhet overfor andre næringer, sier Norvoll, som mener at den stillingskrigen man nå er inne i uansett er lammende.

-Det å finne en avklaring er viktig for alle, og jeg oppfatter ikke at denne rapporten fra KonKraft som noen motsetning til mine råd om å holde muligheten åpne for at enkelte områder bør reserveres enkelte næringer, for eksempel fiskeri og eller reiselivet, sier Norvoll.

Gjelder også kontraktene

Også LO-leder Gerd Kristiansen er opptatt av gjensidig ydmykhet.

-Jeg oppfatter i alle fall at Statoil viser en ny vilje til dialog både med fiskeriene og med reiselivet. Det er selvsagt utviklingen i næringen som gjør at man gjerne blir litt mere ydmyk, noe jeg mener vi bare skal være glade for, og jobbe for fremover i stedet for å være så voldsomt opptatt av hvordan det eventuelt har vært tidligere.

-Vil denne nye ydmykheten også gjelde for oljeselskapenes tilnærming til leverandørindustrien, slik at man faktisk tar hensyn til at nordnorsk næringsliv består av mange små enheter, og kontraktene deles i større grad enn tidligere tror du?

Tror på større lydhørhet

-Det både tror og forutsetter jeg. Jeg tror ikke det kan nytte å komme med gigantkontrakter som utelukker det lokale markedet dersom man skal få gjennomslag for virksomhet nordover. Jeg både håper og tror på lydhørhet hos selskapene også her, understreker LO-sjefen.

Sturla Henriksen, adm. dir. i Norges rederiforbund, deler oppfatningen om konstruktiv dialog.

-Jeg oppfatter jo evnen til konstruktiv dialog som en særdeles viktig del av den norske kvaliteten, det at helheten ivaretas og at alle må høres. Jeg opplever vel ikke at det er leverandørindustrien, som jeg representerer, som har vært vanskelig å få i tale for de øvrige næringene, men det kan vel ha blitt oppfattet at oljeselskapene har vært mindre opptatt av dialog, sier Henriksen.

Garanterer for budskapet om dialog

Og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, adm. dir. i Norsk olje og gass garanterer for at oljeselskapene står bak budskapet i den nye rapporten.

-I rådet for KonKraft sitter både Statoil, Norske Shell og dessuten store aktører som Kværner, Aibel, Mærsk og Technip. Disse står samlet bak rapportens ordlyd, sier Schjøtt-Pedersen.
Stortingsrepresentant og fiskeoppdretter Lisbeth Berg-Hansen oppfatter ordlyden i meldingen fra KonKraft som en positiv invitt til dialog med andre kystnæringer. (Foto: Arne F. Finne).
Stortingsrepresentant og fiskeoppdretter Lisbeth Berg-Hansen oppfatter ordlyden i meldingen fra KonKraft som en positiv invitt til dialog med andre kystnæringer. (Foto: Arne F. Finne).

Tags