NHO-sjef holdt forsvarstale for nordnorsk vindkraft

Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland. Arkivfoto, Rune Nilsen.

«All vind som blåser forbi, blåser forgjeves», sier Daniel Bjarmann-Simonsen, og mener det er viktig å legge til rette for grønn industri i nord. 

- Det er bedrifter som skaper liv og lys i by og bygd og da er vi nødt til å legge til rette for at vi skal kunne fortsette å skape arbeidsplasser og verdier i hele landet, forklarer Daniel Bjarmann-Simonsen, regiondirektør i NHO Nordland, til High North News.

Et eksempel som ble dratt fram under konferansen Nord i Sør tirsdag denne uken var det norske selskapet Freyr, som skal etablere batterifabrikk i Mo i Rana. Freyr planlegger å bruke vindkraft for produksjon av battericeller til det norske og europeiske elbilmarkedet, men den potensielle storstilte vindkraftutbyggingen på Sjonfjellet har møtt stor motstand, blant annet av Naturvernforbundet i Rana og omegn som har uttrykt dette i et leserbrev til Rana blad. 

- Den forutsetninga som ligger i bunn er at de bygger ut fornybar energi til å skape grønn industri. 2500 arbeidsplasser, det er like mange arbeidsplasser som er ledige i hele Nord-Norge i dag. Det alene skal etableres på Mo. En forutsetning er at vi legger til rette for å utvikle fornybar energi, i dette tilfellet vindkraft.

Also read

Et grønt skifte kommer ikke gratis

«All vind som blåser forbi, blåser forgjeves» sa Bjarmann-Simonsen i talen han holdt i Oslo. Overfor High North News utdyper han:

- Sitatet er inspirert av et gammelt kraftsosialt uttrykk: «Alt vann som ikke renner i rør, renner forgjeves». Poenget er at vi har bygd denne nasjonen og denne landsdelen ved å ta ressursene i bruk på en skånsom måte.

Daniel Bjarmann-Simonsen ga uttrykk for at vindkraft er en viktig del av det grønne skiftet i sin tale på Nord i Sør. Foto: Nord i Sør

- Nå er vi kommet til et punkt der, på tross av at industrireisninga vår historisk var bygd på det, er det altså motstand mot å bygge ut vindkraft når det faktisk gir lokal industriutvikling. Sånn klarer vi ikke å bygge et grønt skifte for Norge, sånn klarer vi ikke å skape noe å leve av i framtida.

- Skal vi ha liv og lys i by og bygd på en bærekraftig og grønn måte så er vi nødt til å bruke den gamle oppskrifta som vi har med oss fra historien, ta naturressursene i bruk på en god og skånsom måte, men da må vi ha en aksept for at det faktisk skal skje.

Bjarmann-Simonsen poengterer at dette ikke handler om vindkraft isolert.

- Hvis det handler bare om å bygge noen vindmøller og ikke få noe igjen for det så skjønner jeg at folk er imot. Men dette handler om å bygge vindmøller for å bygge ei grønn industri i Nord-Norges industrihovedstad.

- Når det handler om å lokale jobber og verdiskapning er det vanskelig å forstå at man skal være imot.

Skal vi ha liv og lys i by og bygd på en bærekraftig og grønn måte så er vi nødt til å bruke den gamle oppskrifta som vi har med oss fra historien.    
Daniel Bjarmann-Simonsen

Also read

Leder an i utviklingen

På programmet stod også Andreas Kollbye Aks, ansvarlig for strategisk utvikling og strategiske endringsprosjekter i Widerøe, som snakket om prosessen rundt nullutslippsfly. Widerøe har planer om en flåteutvikling der el- eller hybridfly tar over for dagens propellfly.

I en kommentar til E24.no i 2019 sa Aks at Widerøe er i markedet for å kjøpe, i motsetning til andre aktører. Han legger til at Norge «foreløpig leder an utviklingen i Europa, med Storbritannia på en klar annenplass med sin store flyindustri.» Samtidig påpekes også uklarheten rundt hvilke teknologier som vil vinne frem, men ifølge e24.no er Aks og Widerøe ganske sikre på at selve motoren vil bli elektrisk.

Til High North News kommenterer også Bjarmann-Simonsen viktigheten av Widerøes planer:

- Denne landsdelen kan ikke bindes sammen med hest og kjerre. Den bindes sammen av kollektivtrafikken, som er kortbanenettet, som er flyene, som Widerøe flyr hver eneste dag, sier han og avslutter:

- Alternativet er ikke å slutte å fly. Alternativet er å sørge for at flyene er utslippsfri. Det Widerøe gjør nå er helt riktig, høyst realistisk og det er helt nødvendig for at vi skal kunne fortsette å skape jobber og verdier i hele landsdelen og sørge for at det er liv og lys i by og bygd langs hele kysten.

Nøkkelord