-Neste leterunde i Barentshavet er som fotballens World Cup

Optimismen i nord skyldes betydelig aktivitet og oppbygging. Lundins oljerigg «Innovator» i Barentshavet må tåle både kulde, vind og bølgehøyder. (Foto: Lundin)
De største oljeselskapene i verden ønsker seg plass i Barentshavet. Den norske oljealderen er ikke forbi, den har bare flyttet nordover. Så mens oljebremsen hersker i Rogaland, mener bransjen at det er stor interesse for Barentshavet.


De største oljeselskapene i verden ønsker seg plass i Barentshavet. Den norske oljealderen er ikke forbi, den har bare flyttet nordover. Så mens oljebremsen hersker i Rogaland, mener bransjen at det er stor interesse for Barentshavet.


-La oss si Lundin bygger ut Alta-funnet i Barentshavet. Da er det ikke dagens oljepris som er viktig, det tidligst prisene 2025 som gjelder, sier direktør Kjell Giæver i petroleum-nettverket Petro Arctic.

Han er optimistisk, og viser til en stor og internasjonal interesse for Barentshavet.

-Interessen for Barentshavet er stor over hele verden, og neste leterunde er nesten som fotballens World Cup, bare i oljeleting. Alle de store som for eksempel Amerikanske Exxon, ConocoPhillips, Shell og russiske Rosneft er med i den omstridte 23. runden, forteller Giæver.

Les også: -Alta kan være et veldig stort oljefunn i norsk målestokk

 Og for Nord-Norge som har hatt stort velferdsmessig utbytte av oljevirksomhet på Vestlandet, mener Giæver at det ligger stolthet i nå å kunne bidra til å bygge velferds-Norge videre.


-Det verste som kan skje er at man får langvarig lav pris, som følge av det globale behovet for olje- og gass.
Brage Rønningen, senior kommunikasjonsrådgiver i Lundin Norway AS forteller at oljebransjen er syklisk, og at oljeprisen har gått opp og ned i alle tider.
Brage Rønningen, senior kommunikasjonsrådgiver i Lundin Norway AS, forteller at oljebransjen er syklisk, og at oljeprisen har gått opp og ned i alle tider.
Nystartet boring

Lundin, som for en uke siden varslet om kanskje ett av de største olje-funnene i verden i 2015, har nylig startet boringen på Neiden-prospektet i nord for Loppahøgda i Barentshavet.

- Det betyr helt klart at vi er optimistiske, sier Brage Rønningen, senior kommunikasjonsrådgiver i Lundin Norway AS.

Han forteller at oljebransjen er syklisk, og at oljeprisen har gått opp og ned i alle tider.

- Vi tror ikke at prisen skal ligge på 40 dollar fatet i mange år framover, sier Rønningen, og forklarer oljeoptimismen med troen på at olje- og gassprisene vil stabilisere seg på et høyere nivå.

- Det vi leter etter nå, kan vi tidligst utvinnes om 10 år. Et eksempel er Edvard Grieg-feltet, hvor det tok i åtte og et halvt år før produksjonen var i gang. Og det er raskt, forteller Rønningen.

En ting er å finne olje, så skal funnet avgrenses.

- Så kommer infrastrukturen og ikke minst søknader og godkjenninger fra myndighetene, sier Rønningen.
 

Kjøpesenter-effekt


Ringvirkningene av olje- og gassfelt-utbygging er store om man lykkes.

- Se for deg et stort kjøpesenter. Og klyngeeffekten. I nord har du Hammerfest og Helgeland som leverandørklynger, mens Harstad blir et operasjonelt sentrum med kompetanse. Og aktiviteten i Øst-Finnmark vil etter hvert få ringvirkninger i både Tromsø og Bodø, sier Giæver i Petro Arctic.

Det oppstår næringsklynger med hele næringskjeden i oljebransjen, fra operatørselskaper til underleverandører.

- Og det blir spennende å se hvem som får være med i World Cup. Det er bare de beste som får lete etter olje i Barentshavet, sier Giæver.

Søknadsfristen til leting i det tidligere omstridte området Barentshavet sør-øst er 2. desember.
Kjell Giæver, Petro Arctic
Kjell Giæver i Petro Arctic mener at ringvirkningene av av olje- og gassutbygging blir store om man lykkes.
Fortsatt umodent

Til tross for skyhøye etableringspriser, er det viktig for de store oljeselskapene å være i posisjon i et langt løp. Og mens analytikere tviler for at det skreddersydde Arktis-prosjektet Goliat blir lønnsomt, er bransjen likevel optimistisk.

-Optimismen i nord skyldes flere forhold, men en vesentlig årsak er at man ser betydelig aktivitet og oppbygging i olje- og gassnæringen, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Eni Norge, Andreas Wulff.

I følge Wulff et fortsatt Barentshavet umodent, og optimismen knyttes derfor til potensialet i fremtidige olje- og gassfunn.

-En offshoreutbygging som Goliat innebærer oppbygging av betydelig omfang, også på land, sier Wulff.
 

Ringvirkninger


Wulff forteller om ringvirkninger, og viser til leverandører som nå har etablert seg i Hammerfest, oppbygging av nye kontor- og verkstedlokaler og mange nye arbeidsplasser.

-De direkte arbeidsplassene tilknyttet Enis organisasjon i Hammerfest og på plattformen utgjør i overkant av 200 stillinger. I tillegg er antallet arbeidsplasser knyttet direkte opp til olje og gass i Hammerfest antatt å være rundt 1200, sier Wulff.

Han forteller at Eni og leverandørene har bygget opp en organisasjon som nå står klar til å drifte Golitat-feltet, så snart det kommer i produksjon.

-Sluttfasen av Goliat-utbyggingen rammes i liten grad av lavere oljepris, og vil bli gjennomført med de aktivitetene som kreves for å få feltet i drift, noe vi ser fram til, sier Wulff.

 

Kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni avviser at det er satt en stopper for Goliat-prosjektet i Barentshavet.
Kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni sier at sluttfasen av Goliat-utbyggingen i liten grad rammes av lave oljepriser. (Foto: Eni)
Lundin, som for en uke siden varslet om kanskje ett av de største olje-funnene i verden i 2015, har nylig startet boringen på Neiden-prospektet i nord for Loppahøgda i Barentshavet.
Lundin, som for en uke siden varslet om kanskje ett av de største olje-funnene i verden i 2015, har nylig startet boringen på Neiden-prospektet nord for Loppahøgda i Barentshavet. (Foto: Lundin)
23. konsesjonsrunde

I januar 2014 opplyste Olje- og energidepartementet at de hadde mottatt nominasjoner til 23. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel.

Nominasjonene viste størst interesse for arealet i Barentshavet sørøst som nå er erklært utenfor den sårbare iskanten.

Iskanten er nå definert nord for samtlige områder som er åpnet for olje- og gassvirksomhet i Barentshavet.

Under høringen om 23. konsesjonsrunde foreslo departementet å utlyse 61 blokker fordelt på 7 blokker i Norskehavet, 34 blokker i Barentshavet sørøst og 20 blokker i resten av Barentshavet.   Kilde: Regjeringen.no

 

Tags