Ukraina-krisen: Ber om krisepakke til næringslivet i Øst-Finnmark

Jonas Gahr Støre på Stortinget

Jonas Gahr Støre på Stortinget fredag 18. mars 2022. (Skjermdump)

Russlands krigføring i Ukraina og medfølgende sanksjoner skaper stor usikkerhet for næringslivet i Øst-Finnmark. Samme dag som sanksjonene trer i kraft, foreslår derfor regjeringen fire tiltak for å hjelpe på situasjonen.

– I Øst-Finnmark er en betydelig del av næringslivet avhengig av handel med russiske motparter. Regjeringen vil derfor fremme forslag om å utvide låneordninger og bevilge 50 millioner kroner fordelt via fylkeskommunen, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til Stortinget fredag.

– Og vi ønsker å etablere en støtteordning til de virksomhetene som rammes hardt av Russlands krigføring og av sanksjonene, sier statsministeren.

For å komme næringslivet i Øst-Finnmark i møte foreslår regjeringen altså å etablere en lånegarantiordning for bedrifter med likviditetsutfordringer og at rammen for lavrisikolån gjennom Innovasjon Norge økes. Statministeren melder også at regjeringen ønsker å opprette en ordning for bedrifter i Øst-Finnmark som har inntektsbortfall som følge av sanksjonene mot Russland.

Nevnte 50 millioner kroner skal gå til lokale støttetiltak som vil kunne virke raskt.

Lite handel med Russland

– Situasjonen for næringslivet i Øst-Finnmark er svært alvorlig. Bosetting og virksomhet i Øst-Finnmark er viktig for regionen, men også av avgjørende betydning for Norge. Derfor setter vi nå inn flere tiltak for å avhjelpe situasjonen, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Gjennomføring av sanksjoner i Norge vil ha begrenset betydning for norsk økonomi. Vår handel med Russland er liten og omfanget av norske bedrifters handel med Russland er begrenset. Men enkelte bedrifter særlig i Øst-Finnmark kan bli hardt rammet av krigen og sanksjoner, sier Støre.

– Regjeringen har lyttet til næringslivet i Øst-Finnmark: Vi gjør det enklere å få lån, staten garanterer for bedrifter med likviditetsproblemer og vi vil innføre en støtteordning til bedrifter som har inntektsbortfall som følge av sanksjonene mot Russland, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

– Nordområdene er viktige for Norge. At det bor folk i nord er også av sikkerhetspolitisk betydning for hele landet. Vi har grense mot Russland i Øst-Finnmark, og må derfor ha økonomisk tiltak som er tilpasset den virkeligheten som er i nord, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Ap).

Pakken til Øst-Finnmark består av:

Distriktsrettede virkemidler: Regjeringen foreslår å bruke 50 millioner kroner mer på eksisterende distriktsrettede virkemidler gjennom Innovasjon Norge og Siva. Det vil også bli åpnet for at fylkene kan bevilge midler til kommunale næringsfond i de berørte kommunene. Midlene skal også kunne gå til tiltak for kompetanseutvikling. Midlene kan raskt settes ut i live lokalt.

Støtteordning for bedrifter i Øst-Finnmark: Regjeringen vil etablere en støtteordning for bedrifter i Øst-Finnmark som har inntektsbortfall som følge av sanksjonene mot Russland. Det tas forbehold om at det må avklares nærmere om dette er statsstøtterettslig mulig.

Les også:

Nøkkelord