Nå har Sydvaranger virkelig kjørt seg fast

Selskaper kontrollert av Felix Tschudi har kjøpt konkursboet etter Sydvaranger Gruve AS. (Foto: Linda Storholm)
Før helga gikk en båt lastet med jernmalm fra Sydvaranger. Det kan bli lenge til neste gang det skjer, mye tyder på at det kan ha vært historiens siste malmbåt fra Kirkenes.


Før helga gikk en båt lastet med jernmalm fra Sydvaranger. Det kan bli lenge til neste gang det skjer, for mye tyder på at det kan ha vært historiens siste malmbåt fra Kirkenes. 


Flere kilder sier til High North News at det ikke bare er finansielle problemer som rir Sydvaranger Gruve i disse dager. Selskapet har over lengre tid vanskjøttet malmforekomsten ved å ikke ta bort gråberg. Nå er det gått så langt at det ikke er mer malm å hente før store mengder gråberg drives bort.

En kilde sier at produksjonen i gruva i forrige uke ble flyttet fra et sted til et annet for å ta ut en liten rest malm, slik at den siste båten kunne fylles. 

- Nå står de mer fast enn noen gang tidligere. 


Har vært kjent lenge

Rovdriften på forekomsten har vært kjent lenge, og da Direktoratet for Mineralforvaltning førte tilsyn med Sydvaranger i mars ble selskapet ilagt en rekke pålegg, blant annet å lage en driftsplan for de kommende årene. 

Denne prosessen er nå i gang forteller senioringeniør Alf Viktor Larsen i Direktoratet for Mineralforvaltning.

- Situasjonen i dagbruddet er nå slik at det må fjernes store mengder gråberg for å komme til mer malm, sier Larsen. 

En kilde som vil være anonym påstår at det skal være mulig å ta ut litt mer malm, men ikke tilstrekkelig til å fylle enda en båt. En annen kilde hevder at selskapet skal ligge anslagsvis ett til ett og et halvt år bak skjema med kjøringen av gråberg, man har hele tiden tatt ut mer malm istedenfor å drive gråberg, og nå er det stopp, man har kjørt seg helt fast. 

Kilden forteller at det nylig har vært sprengt i Kjellmannsåsen, men at det nå ikke er så mye mer å hente. 

- Vi er mange som har sagt at dette kom til å skje, og det er trist å se at vi har rett. 


Mangler sidestykke i norsk industrihistorie

Mange frykter at malmforekomsten nå er i så dårlig forfatning etter mange års vanskjøtsel at det aldri vil la seg gjøre å åpne gruva igjen, det vil være altfor kapitalkrevende å skulle fjerne så enorme mengder gråberg som må bort før en eventuell nyåpning kan skje. 

- Det er forspilt en gedigen mulighet i Sydvaranger de siste årene. Det som er gjort mangler sidestykke i norsk industrihistorie, påstår en kilde som også stiller spørsmål om hvorfor ikke selskapet en gang klarte å tjene penger da prisen var på sitt høyeste, over 160 dollar tonnet? 


Vil ikke kommentere

Mediakontakt i Sydvaranger Gruve AS, Harald Martinsen, sier at selskapet ikke vil kommentere påstandene om at de nå har kjørt seg fast. 

Samtidig venter hele lokalsamfunnet nå på en avklaring på hva som skal skje. Det australske selskapet Northern Iron Limited eier Sydvaranger gruve AS. Fredag meldte de at handelen med selskapets aksjer skulle settes på hold i påvente av en nyhet.

Det ga ekstra næring til ryktene lokalt, for i Kirkenes går ryktene om at det har vært noen på besøk. Er det noen som vil kjøpe gruva? 

Kreditorene, DNB og Innovasjon Norge, ga i oktober selskapet frist til 15. desember med å finne en løsning på den dårlige økonomien. En tredje kreditor, Tschudigruppen, har tidligere inngått avtale om betalingsutsettelse ut året.  

Men det er altså ikke bare lave jernmalmpriser og kreditorer som gjør situasjonen for Sydvaranger vanskelig.  

Nøkkelord