Kommentar: Nå frykter også svenskene økt militarisering av Arktis

Ann Linde, sveriges utenriksminister. (Foto: CTBTO)
– Regjeringen vil styrke sitt engasjement for Arktis. Vi har en særskilt rolle og ansvar for å bidra til at utviklingen i Arktis skjer på en fredelig og bærekraftig måte, sier Sveriges utenriksminister Ann Linde. Bildet ble tatt under en konferanse i regi av FN i fjor. (Foto: CTBTO)

Kommentar: Tirsdag denne uka sendte den svenske regjeringen en alvorlig sikkerhetspolitisk advarsel til sine arktiske naboland. Sverige er alvorlig bekymret for den militære utviklingen i nordområdene. Det er helt nye toner fra et land som har konsentrert det meste av sin militære aktivitet i sør. 

Advarselen kommer i form av en ny arktisk strategi fra våre naboer i øst. Sist Sverige la fram et slik dokument, for knapt ti år siden, avviste svenske myndigheter at det fantes militære utfordringer i nord. Nå spiller den sikkerhetspolitiske situasjonen hovedrollen i Sveriges arktiske tenkning.

Sveriges strategi for den arktiske regionen. Forside.
Sveriges strategi for den arktiske regionen. Forside.
Sveriges strategi for den arktiske regionen ble lansert denne uka.

Første gang på ti år

«Sveriges strategi för den arktiske regionen», heter dokumentet som ble sendt fra Utenriksdepartementet til den svenske riksdagen. På til sammen 64 sider beskriver Sveriges nye strategi for nordområdene.

Det er første gang siden 2011 at Sverige oppdaterer sin arktiske strategi, og ifølge svenske forsvarsmiljø på høy tid.

Tittelen er den samme som i 2011. Det samme er også selvfølgelighetene om miljø, klima og urfolk, og ei opplisting av Sveriges internasjonale samarbeid og engasjement.

Det virkelige nye, er kapitlet som handler om sikkerhetspolitikk. Det er da også hovedgrunnen til at Sverige er tvunget til en oppdatering av sin arktiske strategi.

På tross av Sveriges geografiske beliggenhet og medlemskap i Arktisk Råd, har den svenske regjeringen tradisjonelt sett vært alt annet enn framoverlent i arktiske spørsmål. Heller ikke svensk næringsliv har vært spesielt opptatt av at det er annerledes å drive industriell virksomhet i Nord-Sverige sammenlignet med resten av landet.

Sikkerhetspolitikken spiller en hovedrolle i svensk arktisk politikk.

Militæret rykker nordover 

Da Sverige lanserte sin arktiske strategi i 2011 utgjorde den forsvars- og sikkerhetspolitiske biten bare noen linjer under tittelen «Säkerhetspolitiska band». Her het det kort og godt at «de säkerhetspolitiska utmaningarna i Arktis är i dag inte av militär karaktär”.

I den rykende ferske strategien er de samme spørsmålene tildelt et eget kapittel, med en analyse ganske annerledes enn i 2011. I likhet med hos andre arktiske stater, understrekes nødvendigheten av fred og stabilitet i Arktis, samtidig som den svenske regjering ser et potensiale for militære konflikter i nordområdene.

Dette skal Sverige møte diplomatisk, men også ved å styrke sin militære kapasitet i den nordlige delen av Sverige. Begrunnelsen er økte internasjonale motsetninger i nord, økt militær aktivitet i de samme områdene, utsiktene til et våpenkappløp i nord, internasjonal uro, og faren for det svenskene kaller «incidenter i regionen». Med det sikter de til hendelser som kan komme ut av kontroll og utløse militære konflikter.

Svenskene er ikke alene om denne analysen. Den gjennomsyrer på ulikt vis strategien til de fleste land som mener de har egeninteresse i Arktis. At Sverige nå kommer etter, understreker bare alvoret i situasjonen.

Har glemt Arktis 

Også fordi Sverige forsvarspolitisk står i en helt spesiell situasjon. I likhet med Finland er ikke Sverige medlem av NATO. Svensk sikkerhets- og utenrikspolitikk hviler tradisjonelt på en slags nøytralitetspolitikk, selv om landet er solid, og i stadig høyere grad, forankret i et vestlig forsvarspolitisk samarbeid. Det er en vanskelig balansegang mellom NATO og Russland, en balansegang som også har betydning for finsk sikkerhetspolitikk.

Nylig har Sverige, Finland og Norge inngått en intensjonsavtale som innebærer et tettere militært samarbeid.

Styrker den militære kapasiteten i nord.

Det sikkerhetspolitiske nyorienteringen i Sveriges arktiske strategi, kommer etter en tydelig anbefaling fra den svenske «Försvarsberedningen», et forum hvor representanter for alle riksdagspartier, regjeringen, samt eksperter innenfor ulike områder, er representert. I fjor understreket dette samarbeidsforumet at Sveriges sikkerhetspolitiske nærområde ikke bare dreier seg om de sørlige deler av landet, som Østersjøen, men også områdene på Nordkalotten, som Barentshavet og Norskehavet.

Konklusjonen som trekkes er tydelig:

Nok en advarsel

”Beredningen menar att svenskt strategiskt tänkande hittills i alltför liten utsträckning beaktat den säkerhetspolitiska och militära utvecklingen i Arktis och hur den kan påverka Sverige.”

Når Sverige nå varsler økt militarisering av sine egne nordområder, skjer det altså etter lange og grundige overveielser.

Men først og fremst er den svenske, arktiske strategien nok et varsel om en utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon i de tradisjonelt så fredelige nordområdene.

Les også:

Nøkkelord