Nå er Goliat på tur "heim"

Goliat er på tur heim til Barentshavet. (Foto: Eni)
Det har vært en lang tur heim for Goliat, fra verftet i Sør-Korea og til Barentshavet. Etter en dugelig rast i Hammerfest er turen til feltet i Barentshavet nå startet.
Det har vært en lang tur heim for Goliat, fra verftet i Sør-Korea og til Barentshavet. Etter en dugelig rast i Hammerfest er turen til feltet i Barentshavet nå startet. 

Goliat, med etternavnet FPSO, er nå under slep til sitt nye hjem i Barentshavet. Den runde plattformen er en såkalt produksjons-, lagrings-, og losseenhet, og har i drøye to uker ligget utenfor Hammerfest hvor det er gjort nødvendige kontroller og forberedelser, blant annet for å kunne ta i bruk boligkvarteret. 

De siste 80 kilometerne fra Ersvika utenfor Hammerfest og til Goliatfeltet vil ta 15 timer. Slepet og selve installasjonen på feltet gjøres av DOF Subsea. På feltet skal plattformen kobles til 14 ankerliner, og deretter skal strømkabelen fra land og stigerør trekkes inn i plattformen. Ankerliner, strømkabel og stigerør er allerede installert på feltet og ligger klar på sjøbunnen. 


Tags