Mo industripark advarer mot å stenge ute kryptovaluta

Skattedirektoratet åpner for at kryptomining kan få høyere el-avgift enn "vanlige" datalagre. Mo industripark advarer mot forhastede beslutninger. (Foto: Eivind Pedersen/Pixabay)
Skattedirektoratet åpner for at kryptomining kan få høyere el-avgift enn "vanlige" datalagre. Mo industripark advarer mot forhastede beslutninger. (Foto: Eivind Pedersen/Pixabay)
- Det vil være særdeles lite fremsynt å bruke kunstige etableringsbarrierer mot blokkjedeteknologi nå, sier Jan Gabor i Mo industripark.

Etablering av ulike former for datasentre har skapt debatt om bruken av norsk overskuddskraft. Ettersom datasentrene blir definert som kraftkrevende industri nyter de også godt av avgiftsreduksjoner, i praksis statlig subsidiering av strømmen.

Blokkjedeteknologi og utvinning (mining) av kryptovaluta er en omstridt måte å bruke el-kraft på, og nå åpner Skattedirektoratet for at regjeringen kan fjerne subsidieringen av kraft til utvinning av kryptovaluta.

For tidlig å si noe ennå

Ordfører Per Kristian Arntzen (Sp) i Ballangen, en kommune som også sysler med tanker om datasenter og kryptomining, er ennå usikker på hva konsekvensene eventuelt kan bli av et nytt avgiftsregime.

- Vi er i en fase der ennå lite er avklart, sier Arntzen til High North News.

Jan Gabor, som er markedsdirektør ved Mo industripark (MIP) advarer sterkt mot å ta forhastede beslutninger.

-Dette er en meget ung teknologi, som det er altfor tidlig å begynne å bygge barrierer mot etableringen av.  Vi kan miste muligheter vi ikke engang aner konturene av.

Må ikke lukke døren nå

Hvis vi lukker døren mot blokkjedeetablering kan vi gjøre oss selv en bjørnetjeneste vi ikke ser omfanget av, mener Gabor.

Etter MIPs mening er nettopp samarbeid med selskap som utvikler løsninger basert på blokkjede en utmerket måte å tilnærme seg dette nye og raskt voksende markedet på. I dag finansierer de denne utviklingen på bitcoinmining, noe de er avhengig av i det korte bildet siden teknologiplattformen er noe umoden ennå.  MIP er for øvrig i dialog med selskap som ønsker å etablere samarbeid om utvikling av fremtidsrettet teknologiske løsninger i Norge.

- Det kan være vanskelig med hundreprosent sikkerhet hvordan de ulike kryptovalutaene vil utvikle seg, medgir Gabor, men understreker likevel at det å lukke døren for denne utviklingen vil være som å lukke øynene for fremtidige muligheter.

Nei takk til milliarder

- Det er, etter vår mening, altfor tidlig å innføre eventuelle drastiske tiltak nå, uten at vi har tilstrekkelig kunnskap. Vi har lett for bli historieløse ift slike fremvoksende teknologier. Nå gjelder det ikke å forhaste seg, man ta seg tid til å områ seg her, mener Jan Gabor.

- Det aller verste vil vel være at vi sier nei takk til etableringer i milliardklassen. I tillegg sier vi nei til at lokalt uttak av overskuddskraft som kommer regionale kraftprodusenter til gode og derved også inntekter til eierkommuner. Det skapes like mange arbeidsplasser i slike etableringer som andre typer datasentre og det er også sammeligbart med antall arbeidsplasser i prosessindustrien.

Vi skal heller ikke glemme at dersom dette skjer, vil Nord-Norge være avskåret fra datasenterindustrien, ettersom man er nødt til å være påkoblet en industriell fiberkabel mot utlandet for å etablere datasenter som Facebook eller Google. Det hele fremstår som veldig lite gjennomtenkt, og her må man tenke utredingsplikt før man lager mulige diskriminerende ordninger, sier Gabor.

Vil løfte industrien inn i digital tidsalder

Mo Industripark er lokaliseringssted for Bitfury Norway, et av verdens ledende teknologiselskap innenfor blokkjedeteknologi.

Administrerende direktør i MIP, Arve Ulriksen, har tidligere gitt uttrykk for at blokkjedeteknologien, i en industriell kontekst, gir tilgang til en ny teknologisk plattform som for alvor kan bidra til å løfte industrien inn i den digitale tidsalderen.

Denne teknologien kan benyttes for å sikre transaksjoner innen eksempelvis energihandel og på logistikkområdet. Den muliggjør også kontraktsinngåelse uten mellomledd og sørger samtidig for sikrere transaksjoner av digitale eiendeler og forretningssensitive opplysninger, mener Ulriksen.

Forståelig hvis man skiller

Ballangenordfører Per Kristian Arntzen er noe mindre bombastisk, mest fordi det ennå ikke er avklart hva det kan bli til med tanke på datalagring i kommunen.

- Jeg kan jo skjønne at det reises spørsmål ved å bruke så vidt mye energi på utvinning av kryptovaluta. Og hvis det legges opp til at man kan skille mellom det som har med kryptovaluta å gjøre og andre datalagre, så er det også til å forstå, sier Arntzen.

-  Slik jeg ser det er det viktigste at krafta brukes her nord, og ikke går til å skaffe arbeidsplasser sørpå, sier ordføreren i Ballangen.

 

Tidligere artikler i High North News om kryptomining og datalagre.

 

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: