Minst hundre mister jobben i Store Norske

Store Norske gikk med 183,3 millioner kroner i underskudd før skatt i frøste kvartal. (Foto: SNSK)
Styret i Store Norske har i dag, mandag vedtatt omfattende endringer i driften for å redusere kostnadene. Bemanningen i selskapet skal reduseres med om lag en tredjedel.
Styret i Store Norske har i dag, mandag, vedtatt omfattende endringer i driften for å redusere kostnadene og bemanningen i selskapet skal reduseres med om lag en tredjedel. 

Det er de lave kullprisene som gjør disse tiltakene nødvendig. Alt tyder på at kullprisen vil holde seg på et lavt nivå også i tiden som kommer, noe som gjør at Store Norske går med betydelige underskudd.

Det nye driftsopplegget som styret i Store Norske i dag har vedtatt, innebærer store kostnadskutt og bemanningsreduksjoner på minst 100 ansatte. Selskapet har i dag 320 ansatte, og prosessene rundt nedbemanning starter umiddelbart.

‐ Vi beklager sterkt at vi må si opp ansatte, men det er nødvendig å redusere driften og kutte kostnader dersom selskapet skal overleve. Alternativet er styrt avvikling. Samtidig er det viktig å være klar over at krisen i Store Norske ikke er over med dette, sier styreleder Annette Malm Justad.

Endringene innebærer redusert drift i Svea Nord og den nye Lunckefjell‐gruven. Foreløpig vil det være normal drift i Gruve 7, blant annet fordi energiverket i Longyearbyen er avhengig av kull derfra.

‐ Det driftsopplegget styret har vedtatt i dag er et helt avgjørende element i en større løsning for å sikre virksomheten i Store Norske. I tillegg er vi avhengige av å finne en finansieringsløsning som er akseptabel for selskapets eier og vår bankforbindelse. Dette arbeides det nå med, og vi regner med å kunne presentere vårt forslag for Nærings‐  og fiskeridepartementet innen utgangen av januar, sier Malm Justad.

Det reduserte driftsopplegget legger opp til en minimumsdrift i halvannet år.


Les også: Styrelederen tar over i Store Norske 
Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: