Arctic Circle Assembly 2023: Ministre, Nato og forskere møtes i Reykjavik for 10. gang

Debatt Arctic Circle 2021. (Foto: Trine Jonassen)
Nordområdene møtes under konferansen Arctic Circle Assembly for 10. gang. (Arktivfoto: Trine Jonassen)

Reykjavik (High North News): Torsdag 19. oktober samles forskere, politikere, organisasjoner og militæret i Reykjavik for 10. gang på konferansen Arctic Circle.

English version

Den islandske konferansen samler i år over 700 foredragsholdere i over 200 sesjoner som består av utenriks- og klimaministre, ledere for vitenskapelige institusjoner, miljøorganisasjoner, bedrifter og urfolkssamfunn.

Konferansen danner også et bakteppe for en rekke mottakelser, møter og utstillinger om en rekke emner, inkludert klimaendringer, ren energi og blå økonomi.

Over 2000 deltakere fra nesten 70 land møtes på sagaøya, som i år må sees som er politisk tungt event, med utenriksministre fra Norge, Danmark og Island, presidenten for FNs klimakonferanse COP28 og hele sju klimaministre fra Norden og Europa. I tillegg til andre ministre fra ulike land.

Arktisk råd tungt tilstede

Norge har overtatt ledelsen av Arktisk råd fra Russland, og rådet er med på flere debatter.

I tillegg vil Dr. Sultan Al Jaber, presidenten for COP28, holde en av sine siste offentlige taler før COP28 i Dubai på slutten av året.

Hele sju klimaministre fra Norden og Europa er med

Også urfolksledere er på plass i Harpa konserthall denne uka, med lederen for Inuit Circumpolar Council, presidenten for Samerådet og direktøren for Gwich’in Council International i Alaska.

Nytt av året er at ledere for maoriene, urbefolkningen på New Zealand, og Mamos, urbefolkningen i Columbia, vil tale fra hovedscenen.

Nato og sikkerhet

I programmet finner vi også en rekke sesjoner om næringsliv og utvikling, sikkerhet, forsvar og fremtiden for samarbeid mellom arktiske stater. En spesifikk sesjon vil dekke NATOs perspektiv på Arktis og Storbritannias arktiske politikk vil bli diskutert.

Det vil også være en dialog dedikert til deltakelsen av asiatiske land i Arktis.

High North News er tilstede og rapporterer direkte fra konferansen.

Les også:

Nøkkelord