Ministern vill stödja vindkraften genom att satsa mer på elcertifikat

Det byggs i princip inget just nu när det handlar om vindkraft i Norrbotten.

Det byggs i princip inget just nu när det handlar om vindkraft i Norrbotten. Det låga elpriset och elöverskottet i Sverige är ett par anledningar. Energiminister Ibrahim Baylan (S) vill stödja vindkraften genom att satsa mer på elcertifikaten, enligt Sveriges Radio.

Elcertifikaten är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el, som för varje producerad megawattimme får ett elcertifikat av staten som sen kan säljas på en öppen marknad.

– Vår ambition är att bygga ut certifikatssystemet och det har vi också lagt fram förslag om i riksdagen, säger Baylan.