Millioner til klimaprosjekt i Troms og Finnmark

– Klimaendringene er vår tids største utfordring. For å møte dem må vi satse offensivt på ny kunnskap, forskning og utvikling, sier fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp). (Foto: Trond Magne Henriksen)

UiT og Troms og Finnmark fylkeskommune har fått 24 millioner fra EU til et felles klimaprosjekt.

Målet er at midlene skal gjøre Troms og Finnmark til en av de mest avanserte regionene i Europa innen tilpasning til klimaendringer. Dette kommer frem i en pressemelding fra TFFK. 

Vil satse offensivt på kunnskap

– Klimaendringene er vår tids største utfordring. For å møte dem må vi satse offensivt på ny kunnskap, forskning og utvikling. Derfor er jeg utrolig glad for at vi i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, har blitt en partner i EUs ambisiøse klimasatsing gjennom Green Deal, sier fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp).

– Gjennom prosjektet vil de få en forståelig og “handlingsbar” innsikt om klimautfordringene til bruk i regionale og kommunale planprosesser. Samtidig gir det også muligheter til å få inntil 30 prosent støtte fra EU til konkrete klimatiltak i regionen de neste 10 årene, sier fylkesråden. 

Drivkraft

– Prosjektet vil gjøre Troms og Finnmark til en av de mest avanserte regionene i Europa innen tilpasning til klimaendringer, sier Andrea Tilche, prosjektleder og klimaforsker ved UiT.

Prosjektet heter IMPETUS, som betyr drivkraft. Målet er å utvikle tilpasningstiltak og gjøre regionen mer motstandsdyktig mot klimapåvirkninger. UiTs klimaforskere skal levere forskningsresultater og detaljert kunnskap om klimaendringer og -utfordringer i regionen. 

Fylkeskommunen skal vedta og sette i gang tiltak på grunnlag av kunnskapen.  

IMPETUS vil hjelpe Troms og Finnmark å ta viktige skritt mot å beskytte samfunnsborgere og interessenter fra de negative konsekvensene av klimaendringer.

Dette gjelder for eksempel innen fiskeri og akvakultur, beskyttelse mot steinras, jord- og snøskred og beskyttelse av Tromsø by fra stigning i havnivået, forteller Tilche. 

Anne Husebekk, professor i immunologi ved Institutt for medisinsk biologi ved UiT er også glad for tildelinga fra EU. 

– Jeg er svært glad for at dette spennende prosjektet ble finansiert. UiT er opptatt av robusthet i arktiske strøk. Nå får vi anledning til å delta i et prosjekt der det gjøres sammenliknende studier i flere regioner. Prosjektet er et samarbeid mellom mange partnere, og det er første gang UiT og fylkeskommunen samarbeider i et EU-prosjekt, forteller Husebekk.  

UiT-rektoren mener prosjektet vil påvirke livene til oss som lever i regionen direkte. 

– Det er rettet mot at vi skal være forberedt på, og tilpasse oss klimaendringer og vil på den måten være direkte relatert til menneskers livsbetingelser blant annet i arktiske strøk, sier Husebekk.  

Les også

Nøkkelord