Mer vitenskapelig publisering

UiT hadde 10,5 prosent økning i antall publikasjonspoeng i 2014.

– Vi er veldig glade for økningen i publiseringspoeng på 10,5 prosent, sier prorektor for forskning ved UiT, Kenneth Ruud, til UiTs nettsider.

Publiseringspoeng er et mål på forskningsproduksjonen ved et universitet eller en høyskole, og har betydning for finansieringen.

Ruud  påpeker også at Universitetet også ser positive ringvirkninger etter de to fusjonene UiT har vært igjennom:

– Det er også gledelig at vi nå ser gode resultater av de fusjoner vi har gjennomført, med stor økning i publiseringsaktiviteten ved fagmiljøene som kommer fra den tidligere Høgskolen i Tromsø. Her ser vi en økning på nær 40 prosent på institutt for helse og omsorgsfag, mer enn 150 prosent på institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet, og over 20 prosent ved institutt for lærerutdanning og pedagogikk, forteller Kenneth Ruud.