Mener Russland står bak dataangrepet mot Stortinget

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide under Arendalsuka 2019
– Dette er en alvorlig hendelse som rammer vår viktigste demokratiske institusjon, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide om data-angrepet. (Foto: High North News)
Tirsdag meldte regjeringen at de har konkludert med at det var Russland som stod bak dataangrepet mot Stortinget 24. august, der flere e-post-kontoer til ansatte og stortingsrepresentanter ble angrepet.

24. august varslet Stortinget om et datainnbrudd i deres e-postsystemer.

– Basert på det informasjonsgrunnlaget regjeringen besitter, er det vår vurdering at Russland står bak dataangrepet mot Stortinget, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide til NRK tirsdag.

– Dette er en alvorlig hendelse som rammer vår viktigste demokratiske institusjon. Sikkerhets- og etterretningstjenestene samarbeider tett om den nasjonale håndteringen av hendelsen. Basert på det informasjonsgrunnlaget regjeringen besitter, er det vår vurdering at Russland står bak denne aktiviteten, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding.

Tydelig beskjed til Russland 

Samarbeidet for å håndtere hendelsen koordineres i Felles cyberkoordineringssenter.

Vi kan ikke akseptere at Stortinget blir utsatt for denne typen angrep.
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide

– Datainnbruddet viser viktigheten av gode sikkerhetstiltak. Vår økende bruk av digitale løsninger gjør at truslene mot oss også flytter over på digitale flater. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å styrke vår digitale sikkerhet nasjonalt, og styrke samarbeidet internasjonalt, sier Søreide.

Det er første gang regjeringen går så langt som å tillegge ansvar for et lovbrudd på Russland, men de er sikre på at Russland står bak, og gir en tydelig beskjed om at et dataangrep er uakseptabelt. Det er dette som er en attribusjon.

Ingen rettslige konsekvenser 

– Det er viktig for oss å holde Russland ansvarlig. Vi kan ikke akseptere at Stortinget blir utsatt for denne typen angrep, sier Eriksen Søreide under et møte med pressen tirsdag.

Attribusjonen får dog ingen rettslige konsekvenser. Politiets sikkerhetstjeneste sin oppgave er å avdekke hvorvidt noen kan holde strafferettslig ansvarlig for dataangrepene.

Les også:

Forventer en forklaring fra Norge 

På sin Facebook-side skriver den russiske ambassaden i Norge tirsdag, at de forventer en forklaring fra norske myndigheter:

"13. oktober 2020 beskyldte norske myndigheter Russland for «dataangrepet» mot Stortinget. Det ble ikke langt fram noen bevis. Vi mener at slike beskyldinger mot landet vårt er uakseptable. Vi vurderer saken som alvorlig tilsiktet provokasjon og ødeleggende for bilaterale forhold. Det gjennomføres årlig millioner av cyberangrep mot russiske statlige nettressurser fra utlandet (f.eks. mot Utenriksministeriets nettsider i januar-september 2018 – 77 mill., og blant annet mot utenriksstasjoner i Norge), men dette gir ingen rett til å grunnløst beskylde landenes myndigheter, der de angivelige angrepene kommer fra", skriver, skriver ambassaden.

De fortsetter med å forklare at det allerede i mai i år ble sendt et notat til UD som beskriver Russlands regler for håndtering av dataangrep, men at det ikke kom svar fra norsk UD.

"Noe som vitner om at norske myndigheter ikke ønsker dialog. Da må man spørre seg om hvorfor man da skal etablere faglige håndteringsmekanismer sammen med europeiske land, i følge lovgivningen?"

Ambassaden skriver at de forventer en forklaring fra norsk side.

Søreide sier at digitale sikkerhetsbrudd kun kan avverges om både virksomheter og privatpersoner bidrar i forebyggende sikkerhetsarbeid.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: