Etablerer topputdanning for cybersoldater

Det svenske forsvaret
Sveriges væpnede styrker har, ifølge det svenske forsvaret selv, allerede mye kompetanse på å utføre alle typer data- og nettverksoperasjoner. Et stadig mer komplekst og sårbart nettmiljø gjør imidlertid nå at de ønsker å styrke og beskytte seg ytterligere, sammen med andre svenske myndigheter og aktører. (Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten).

Det svenske forsvaret jobber for fullt med å etablere en topputdanning for cybersoldater. Etter planen skal det første kullet starte på grunnutdanningen i slutten av juli neste år.

- Cyberforsvaret må styrkes. Forsvarsmakten kommer derfor senest i 2020 til å gjennomføre en pilotutdanning av opptil 30 nye cybersoldater som skal styrke både vår egen og andre myndigheters cyberkompetanse, sier Micael Bydén, øverstkommanderende og sjef for det svenske forsvarets militære organisasjon.

Utdanningstiden til den nye soldatkategorien blir 11 måneder, og mønstringen av de første soldatene vil starte allerede inneværende år, melder det svenske Forsvaret.

Kunnskap og praktiske ferdigheter om hvordan vitale IT-systemer beskyttes og forsvares vil være kjernepunktene i utdanningen.

- Soldatene kommer til å lære om vanlige svakheter i IT-systemer, og hvordan de kan utnyttes av en angriper, og hvordan de kan korrigeres. De får naturligvis også grunnkunnskaper innenfor IT som er nødvendige for å forstå cybersikkerhet.

Det sier Patrik Ahlgren, som er sjef for den avdelingen ved det svenske forsvarets hovedkvarter som leder arbeidet med å innføre den nye utdanningen.

I utgangspunktet kan hvem som helst søke, så lenge de oppfyller de grunnleggende kravene som gjelder for alle grunnutdanningene som svenske vernepliktige kan søke på.

- Fokuset ligger på egenskaper som konsentrasjonsevne, logiske og analytiske evner og kreativitet, sier Patrik Ahlgren. 

Nøkkelord