Mener Danmarks territorialkrav vil bli godkjent

Christian Marcussen er prosjektleder for den grønlandske delen av kontinentalsokkel-prosjektet til Danmark.
Du vet aldri hvilke ressurser som kan finnes 100 år fra nå, derfor er det viktig for Danmark å gjøre krav på 900.000 kvadratkilometer av Arktis, mener Christian Marcussen.

Du vet aldri hvilke ressurser som kan finnes 100 år fra nå, derfor er det viktig for Danmark å gjøre krav på 900.000 kvadratkilometer av Arktis, mener Christian Marcussen. 

Danmark er ett av landene som har gjort krav på mer av kontinentalsokkelen i Arktis, et krav Christian Marcussen, geofysiker og seniorrådgiver i Danmark og Grønlands geologiske undersøkelse mener de vil få gjennom. 

Til nå har Danmark brukt 12 år og 330 millioner danske kroner på å samle inn dataene som ligger bak kravet. Dette er viktig mener Marcussen, fordi alle kyststater vil å forsøke å utnytte muligheten sin til å utvide kontinentalsokkelen utenfor 200 nautiske mil. 

- Fordi du aldri vet hvilke ressurser som være der 100 år fra nå, sier Marcussen. 


Har fulgt retningslinjene

Marcussen kommer denne uken til nordområdekonferansen High North Dialogue i Bodø, og i et podcast-intervju med The Arctic Institute avviser han påstandene om at Danmarks krav ikke vil bli godkjent. Dette begrunner han med at Danmark hele veien har fulgt retningslinjene fra CLCS (FNs kommisjon om grensene for kontinentalsokkelen, red.anm.) og handlet i tråd med Ilulissat-erklæringen fra 2008, da ministre fra fem arktiske kyststater møttes for å drøfte rammene for den framtidige håndteringen av de muligheter og utfordringer som klimautfordringene medfører i og rundt Polhavet.Omstridt krav

Men Danmarks krav er omstridt, og professor Alexander Sergunin fra St. Petersburg state University er blant dem som mener Danmarks territorielle krav ikke vil bli godkjent. 

Professor Michael Byers fra University of Colombia har tidligere sagt at Danmarks krav kan komme til å påvirke den ellers så fredelige atmosfæren i Arktis, men også dette avviser Christian Marcussen og viser til at de hele tiden har forholdt seg til retningslinjene fra CLCS og Ilulissat-erklæringen. 

The Arctic Institute, som er en av samarbeidspartnerne til High North News, har i forkant av High North Dialogue 2015 gjennomført en rekke podcast-intervjuer med flere av foredragsholderne som deltar på konferansen.


Hør hele intervjuet med Marcussen i podcasten under: 

 

Hør flere podcaster fra The Arctic Institute her. 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: