Lufttransport øver på på worst case-scenarier på Svalbard

Massevakuering med helikopter på Svalbard
Massevakuering med helikopter på Svalbard. Foto: Lufttransport
Viking Sky-ulykken ble en viktig påminnelse om kapasitets- og ressursutfordringer i beredskapen til sjøs. Nå gjennomfører Lufttransport tre masseredningsøvelser på Svalbard. Torsdag skal passasjerene på Hurtigruten i aksjon. 

Lufttransport har nylig gjennomført den andre av totalt tre Mass Rescue Operation (MRO) på Svalbard. En slik operasjon går kort sagt ut på å evakuere flest mulig passasjerer på kortest mulig tid.

Øvelsen, som er av den største av sitt slag, kommer i kjølvannet av Viking Sky-ulykken utafor Møre-kysten 23. mars.

Se stor bildeserie fra øvelsen i vinduet under: 

Les også: Statsminister Erna Solberg innrømmer at man ikke ville klart å håndtere Viking Sky-ulykken i nord

Tester egne grenser 

- Viking Sky-ulykken ble en påminnelse for oss om ressurs- og kapasitetsutfordringene i beredskapen i Norge, innleder Geir-Arne Sørensen, som er regiondirektør på Svalbard for Lufttransport AS.  

Viking Sky er trolig den største evakueringen med helikopter fra båt vi har hatt i Norge. Totalt 460 personer ble heist opp og fraktet inn til land.

- Målet er å trene og gjøre oss erfaringer med store operasjoner. Særlig viste Viking Sky-operasjonen at det var svært tungt for mannskapet, både fysisk og psykisk, å heise opp så mange mennesker i overlevelsesdrakt. Det er viktig for oss å finne ut hva vi faktisk er kapable til, fortsetter han. 

Les også: Nord-professor vil ha kommisjon som ser på fremtidig beredskap i Nordområdene

Cruisetrafikk på Svalbard

Tall fra Sysselmannen viser at skipstrafikken og passasjertallene på Svalbard har økt betraktelig fra 2008 til 2018:

2008:

28 oversjøiske cruiseskip             Totalt antall passasjerer fraktet: 28 697

24 ekspedisjonscruiseskip           Totalt antall passasjerer fraktet: 10 040

2018:

15 oversjøiske cruiseskip             Totalt antall passasjerer fraktet:  45 900

59 ekspedisjonscruiseskip           Totalt antall passasjerer fraktet:  21 000

Øvde med ekte cruiseturister 

Den første av den tredelte øvelsen ble gjennomført 29. mai. Den andre 8. juni. Den tredje i morgen, torsdag 27. juni.

Øvelsen 8. juni ble gjennomført i samarbeid med Sysselmannen på Svalbard, Røde Kors og passasjerskipet L’Austral fra det franske rederiet Ponant.

  • I en tidligere versjon av denne saken sto det at Kystvakta også deltok på denne øvelsen, men det stemmer ikke. 

139 av de totalt 140 personene som ble heist opp i helikopteret var vanlige cruiseturister og mannskap fra skipet. 

- Det var veldig nyttig for oss å få samarbeide med cruiseskipet om markører. Vi har også fått tilbakemeldinger om at både skipet og rederiet satte pris på å få delta. De har også fått utbytte av øvelsen og har strammet opp rutinene der det var nødvendig. 

Lufttransport AS

Lufttransport AS  er et selskap grunnlagt i 1955 som driver fraktflygninger, persontransport, redningshelikoptertjeneste og ambulanseflyging i Norge.

Selskapets flyvninger utføres gjennom to datterselskaper: Lufttransport RW AS driver flyvninger med helikopter, mens Lufttransport FW AS driver flyvninger med fly.

Selskapet har passasjerflygninger mellom Bodø lufthavn og Værøy helikopterhavn som statlig anbudsrute på treårs kontrakt.

Dessuten flyr selskapet lokale ruter fra Longyearbyen til Ny-Ålesund og Sveagruva på Svalbard.

Øvrig flyging er charter- og oppdragsflyging for ulike, vesentlig statlige, oppdragsgivere.

Det meste på plass

For Lufttransport sin del, var det én ting som utpekte seg spesielt. 

- Det handler om mottak på dekk. Øvelsen har avdekket at vi bør ha to redningsmenn på dekk, én som fester selen og huker fast personer som skal heises opp og én som har kontakt med helikopteret, sier regiondirektøren, men påpeker: 

- Ellers er jo erfaringen at vi allerede har det meste på plass og at våre rutiner kun trenger mindre justeringer for å være helt optimale for redning i Arktis. 

Alle de tre delene av øvelsen blir utført på Svalbard. 

- Det er her Lufttransport har SAR-beredskap og derfor er det helt naturlig å trene her - med de ressursene vi har tilgjengelig og ikke minst også i de reelle klimatiske forholdene, sier Sørensen. 

Den tredje og siste delen av øvelsen skal gjennomføres torsdag. Da er det passasjerene på Hurtigruten-passasjerene som skal være markører. 

Les også: Nord-Norge får arktisk maritim kunnskapsklynge: Et viktig steg på veien mot bedre beredskap i Arktis

På Facebook beskriver Lufttransport øvelsen slik:

"Massevakuering med helikopter på Svalbard startet med et oppkall og varsling fra vakthavende politimann hos Sysselmannen på Svalbard.

Begge Sysselmannens AS332L1 AWSAR redningshelikoptere ble aktivert for massevakuering (MRO-Mass Rescue Operation) fra passasjerskipet L’Austral fra det franske rederiet Ponant.  139 passasjerer pluss tre "bårepasienter", i tillegg til de to redningsmennene og helikopterlegen, ble heiset opp fra skipet i løpet av to timer og åtte minutter, og brakt til samleplass for evakuerte/MP (Medical Post) på land. Denne tiden inkluderte også innflygning som underhengende last fra skipet til land tre sett med GSK (Ground Survival KIt), våpen og medisinsk utstyr.

Hele øvelsen tok totalt ca 3 timer og 30 minutter. Innenfor det samme tidsrommet ble det først heiset ombord redningsmann og lege, deretter fløyet i land 10 mann som etablerte en samleplass for evakuerte. MP (Medical Post) ble fløyet ut som underhengene last, sammen med skipets eget redningsutstyr. For å kunne starte en MRO i så øde områder uten annen infrastruktur enn den man bringer med seg, så er det viktig at helikoptrene har krok for å kunne fly underhengende last. Det er ihht. Polarkoden, som ble gyldig 1.1.2017 for skip som skal ferdes i Polare strøk, krav om evne til overlevelse i minimum 5 døgn. Skipene har selv med GSK (Group Survival Kit) som er en stor ressurs. Under forhold der lettbåt ikke kan benyttes, må GSK flys i land som underhengende last med helikopter. 

Det ble også foretatt en primær medisinsk vurdering ombord (triage) (8 skadde, 3 måtte i båre), og deretter en sekundær vurdering på samleplass i land. MP-Teltene på samleplassen ble utstyrt av lege til mottak og behandling av pasientene i påvente av videre evakuering til Longyearbyen/alternativt mottakssted som f.eks. Polarsyssel. Avslutningsvis ble det i tillegg heiset opp en passasjer i en ny type redningsdrakt fra sjøen. Hensikten var å teste drakten opp mot Polarkoden (fem dager overlevelse)"

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: