Lover informasjon om karantene på Svalbard 15. mai

Næringslivet på Svalbard er et komplisert hjul som skal gå rundt, ikke minst for å ivareta norsk suverenitet. Nå er reiselivet i ferd med å kollapse. (Foto: Arne O. Holm)
Regjeringen vil komme med oppdatert informasjon om reiser og karantene på Svalbard fredag 15. mai.

Justis- og beredskapsdepartementet melder i en epost til High North News at Regjeringen vil komme med oppdatert informasjon om reiser og karantener på Svalbard fredag 15. mai. Dagens karantenebestemmelser på Svalbard gjelder til 18. mai klokken 18:00.

Reiselivsbedriftene på Svalbard er fortvilet over det lokale karantenevedtaket på to uker for alle innreisende fra fastlandsnorge. Inntil en dato for heving av karantenen blir satt, kan bedriftene ikke booke gjester for sommersesongen.

I dag arrangerer NHO en digital konferanse for medlemsbedriftene på Svalbard for å drøfte mulige løsninger på situasjonen og veien videre.

High North News kommer tilbake med mer informasjon.

Les også:

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: