Lavrov på Kirkeneskonferansen: Barentssamarbeidet har framgang til tross for pandemien

– Sammen med årlig internasjonal sesjon i Murmansk om samarbeidet i Arktis, bidrar dette arrangementet til å gjøre Barentssamarbeidet til en populær modell for det store Arktis i søket på effektive solidariske svar på utfordringene som vi opplever, sa den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov under Kirkeneskonferansen. (Foto: Det russiske utenriksdepartementet). 

– Jeg håper at Barentssamarbeidet i kommende år ikke bare skal bevare sin dynamikk, men bli utvidet når det gjelder styrking av det europeiske nord, tillit, stabilitet og godt naboskap, sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov på årets Kirkeneskonferanse. 

– Barentssamarbeidet er anerkjent som et av de mer vellykkede dialogformatene i Nord-Europa og har vist seg motstandsdyktig overfor svigninger i politiske konjunkturer. Her bidrar regionens etablerte tradisjoner for gjensidig hjelp og godt naboskap, samt et enestående høyt nivå av grenseforbindelser. 

Det uttalte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov da han onsdag talte på den årlige Kirkeneskonferansen, som i år har blitt heldigital. Det er første gang Lavrov deltar på konferansen. 

– Jeg håper at Barentssamarbeidet i kommende år ikke bare skal bevare sin dynamikk, men blir utvidet når det gjelder styrking av det europeiske nord, tillit, stabilitet og godt naboskap, sa han. 

Samarbeid under pandemien

Den russiske utenriksministeren var innom hvordan pandemien har påvirket samarbeid over grensene. Lavrov er tydelig på at samarbeidet, til tross for begrensninger som følge av koronaviruset, har framgang på så å si alle nøkkelfelt, inkludert helsevesen, transport, miljøvern, skogsektor, samt dialog om ungdom og urfolk.

 Antall aktiviteter som har blitt gjennomført i digitalt format de siste månedene er et talende bevis. Takket være anstrengelsene til Norge og svenske Västerbotten län i oktober i fjor ble det gjennomført et høynivåmøte for Barentsregionen, viet til virkningen av Covid-19 på multilaterale interaksjoner i denne delen av Europa og det å overvinne negative konsekvenser av pandemien, la han til. 

– Vi vurderer utfallet av møtet positivt, spesielt med tanke på vedlikehold av regelmessig politisk dialog i Barentsregionen.

Til tross for begrensninger som følge av koronaviruset har vårt samarbeid framgang på så å si alle nøkkelfelt.
Russlands utenriksminister Sergei Lavrov.

Finansiering

Ifølge Lavrov er viktige punkt på dagsorden å styrke finansieringsgrunnlaget for samarbeidet. Han sier Russland samarbeider med sine partnere i Barentsrådet med mål om å starte en egen finansieringsmekanisme for Barentsregionen i 2022.

– Vår felles oppgave er å gjøre at vårt multilaterale samarbeid i denne delen av Arktis gir enda flere resultater og blir mer mangfoldig. Vi er overbevist om at det å sikre stabil sosialøkonomisk og økologisk utvikling, og å etablere komfortable levevilkår for mennesker i nord, må fortsette å være prioriterte oppgaver for samspillet i nord, sa utenriksministeren. 

Les også

Nøkkelord