Langtidsplanen for Forsvaret: – Hovedperspektivet er den kommende fireårsperioden

Langtidsplan for forsvarssektoren ble fredag lagt fram samtidig som den nye samfunnssikkerhetsmeldingen. – Regjeringen jobber målrettet for å styrke både samfunnssikkerheten og statssikkerheten, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. (Foto: Svein-Arnt Eriksen/Nord universitet).

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen la fredag fram regjeringens reviderte langtidsplan for forsvarssektoren 2021-2024. – Vi har gjort det tydelig hvilke beslutninger som skal tas de neste årene, sier forsvarsministeren. 

Fredag presenterte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) den reviderte langtidsplanen for forsvarssektoren for 2021-2024

Regjeringen vil i 2024 bruke 8,3 milliarder mer på forsvar enn i dag og 16,5 milliarder kroner mer i 2028. Ifølge pressemeldingen fra Forsvarsdepartementet vil dette være en jevn økning av forsvarsbudsjettet.

"Regjeringen legger i 2021 på over 3 milliarder kroner i varige økninger til forsvarssektoren, og følger dermed opp de flerårige forpliktelsene fra inneværende langtidsplan og nye satsinger som ligger i den kommende planen." 

– Imøtekommer forbedringspunkter

Regjeringen la fram sitt opprinnelige forslag til langtidsplan i april. Denne proposisjonen ble sendt tilbake til regjeringen etter kritikk fra opposisjonen. 

Utenriks- og forsvarskomiteen mente planen måtte forbedres på flere punkter, blant annet at hovedperspektivet skal være over fire år, ikke åtte. I sin innstilling mener komiteen planen blant annet må inneholde en oversikt over viktige tiltak, investeringer og beslutninger som foreslås gjennomført i planperioden, og at planen blir konkretisert med tid og tallfesting.

 Vi har gjort det tydelig hvilke beslutninger som skal tas de neste årene og vi gir en ytterligere detaljert beskrivelse av utviklingen i årene fremover, sier Frank Bakke-Jensen i en uttalelse. 

Under pressekonferansen sa ministeren at den nye langtidsplanen svarer ut innstillingen fra stortinget, med utfyllende informasjon på åtte områder stortinget ba om.

– Hovedperspektivet i langtidsplanen er den kommende fireårsperioden. Regjeringen har i tillegg en tydelig økonomisk forpliktelse for langtidsplanen som også går forbi fireårsperioden, sa Frank Bakke-Jensen under pressekonferansen. 

Av pressemeldingen kommer det fram at regjeringen vil:

 • Styrke Forsvaret til et nivå på 16,5 milliarder over i dag og fortsette effektiviseringsarbeidet
 • Øke bemanningen og kompetansesamarbeidet med sivil sektor
 • Øke bemanningen med flere spesialister og mannskaper. Flertallet av stillingene skal prioriteres mot operative avdelinger
 • Videreutvikle den militære utdanningen ved å flytte rekruttutdanningen ut av de operative avdelingene til Madla og Terningmoen
 • Styrke Brigade Nord med en bataljon og økt ildkraft, og anskaffe nye stridsvogner
 • Videreutvikle hærens 2. Bn til en stående avdeling
 • Fortsette oppbyggingen av Finnmark landforsvar
 • Erstatte Bell-412 helikoptrene med nye helikopter til Forsvarets Spesialstyrker
 • Etablere en ny innsatsskvadron til spesialstyrkene
 • Komme tilbake til Stortinget om den den fremtidige innretningen av Sjøforsvarets overflatestruktur i 2022
 • Videreføre korvettene av Skjold-klassen for å opprettholde operativ evne til sjøs
 • Levetidsforlenge ULA-klasse ubåtene
 • Styrke besetningene i Sjøforsvaret gradvis, og styrke base- og luftforsvarsavdelingene frem mot 2024
 • Fortsette moderniseringen av Heimevernet


High North News kommer tilbake med mer om langtidsplanen

Les også

Nøkkelord