Samfunnssikkerhetsmeldingen 2021: Økt risiko for spionasje, digitale angrep og desinformasjon

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Norge og verden er forverret, noe som medfører økt risiko for spionasje, digitale angrep og desinformasjon. Monica Mæland, justis- og beredskapsminister presenterte meldingen i dag. (Foto, fra en annen anledning: Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Fredag presenterte regjeringen den nye samfunnssikkerhetsmeldingen og langtidsplanen for Forsvaret. – Aldri før har teknologi som truer staters sikkerhet vært tilgjengelig for så mange, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H)

I meldingen rettes oppmerksomheten spesielt mot syv områder:

  • Covid-19 pandemien
  • Sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret
  • Forebyggende nasjonal sikkerhet
  • Digital sikkerhet
  • Sammensatte trusler
  • Forebygging og beredskap lokalt og regionalt
  • Forebygging, beredskap og redningstjeneste i Norges nordlige havområder

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Norge og verden er forverret, noe som medfører økt risiko for spionasje, digitale angrep og desinformasjon.

– Aldri før har teknologi som truer staters sikkerhet vært tilgjengelig for så mange, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H)

Meldingen har vært tett koordinert med Forsvarsdepartementets langtidsplan for forsvarssektoren. Sentrale temaer i koordineringen har særlig vært det sikkerhetspolitiske bildet, sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret, sammensatte trusler, strategisk kommunikasjon og nasjonal sikkerhet. Meldingen synliggjør også utvalgte deler av hva regjeringen har gjort for å styrke arbeidet med samfunnssikkerheten siden forrige melding om samfunnssikkerheten.

Hele meldingen er tilgjengelig her

 

Nøkkelord