Lærer hundekjøring på universitetet

I studiet hundekjøring har studentene halvparten praksis og halvparten teori.

Fra i år er hundekjøring også blitt et eget universitetsfag ved UiT Norges arktiske universitet, som en del av tredje året i bachelor i friluftsliv.Førstelektor ved Idrettshøgskolen, Rune Waaler, underviser i hundekjøring. Han mener det ligger mange følelser bak interessen for denne idretten.

– Mange har en fascinasjon for det uendelige slitet. Det er en uendelig oppofrelse og en voldsom lidenskap, sier Waaler til nettsidene til Universitetet i Nordland.