Kvinnene som styrer mannssamfunnet i nord

Mer enn 2000 mennesker bor i Longyearbyen på Svalbard. To mennesker, et 2 år gammel jente og en 42 år gammel mann, mistet livet i forbindelse med skredet i helga. (Foto: Wikimedia Commons)
Christin Kristoffersen, Anette Malm Justad, Wenche Ravlo. Denne kvinnetrioen troner i ulike lederposisjoner i det som av mange oppfattes som mannssamfunnet Svalbard.

Christin Kristoffersen, Anette Malm Justad, Wenche Ravlo. Denne kvinnetrioen troner i ulike lederposisjoner i det som av mange oppfattes som mannssamfunnet Svalbard.

Det er kanskje på tide å endre oppfatningen av Svalbard som et machomannsamfunn. Befolkningstallene viser da også at av de totalt 2118 personene som, bor på øygruppen (i norske bosettinger) er 1218 menn og 900 kvinner.

Kvinner på toppen

Og altså: På samfunnstoppen kneiser kvinnene. Det politisk valgte lokalstyret på Svalbard ledes av Arbeiderpartiets Christin Kristoffersen fra Tromsø. Kristoffersen er 41 år.

Familien kom til Svalbard i 2009, og Christin Kristoffersen var da forsknings- og studieleder ved Universitetssenteret på Svalbard. Hun ble leder av lokalstyret etter valget i 2011, der AP fikk 43 prosent av stemmene.

Lang erfaring

I styrelederstolen for hjørnesteinsbedriften Store Norske Spitsbergen Grubekompani (SNSG) sitter Annette Beate Wacknitz Malm Justad, 54 år gammel fra Oslo.

Malm Justad har lang erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv. Hun har teknologisk utdanning og har vært ansatt i lederposisjoner selskaper som Norsk Hydro, Norgas Carriers, Yara International og Eitzen Maritime Services.

Hun har i tillegg en rekke styreverv, blant annet i KF Fjellsikring AS, der hun også er oppført som daglig leder.

To på topp i SNSG

Og nå har gruveselskapet Store Norske også fått sin første kvinnelige toppleder; Wenche Ravlo, 49 år, fra Levanger. Ravlo har hatt mange roller innenfor systemet til Norske Skog, og hun sitter dessuten som styremedlem i Mesta, i Energiselskapet Buskerud AS, Eidsiva Bioenergi AS og i Hadelandsprodukter AS.

Tre av de viktigste og mest synlige stillingene i gruvesamfunnet er med andre ord besatt av kvinner. I tillegg er Helen Fossmo Flå assisterende direktør ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), der Berit Kjelstad fra NTNU er styrets leder.

Vant med mannsdominans

-Jeg har overhodet ikke tenkt på dette i det hele tatt, før du nevner det nå, bedyrer Wenche Ravlo overfor High North News, men hun ser poenget.

-Jeg, for min del, har jobbet så lenge i mannsdominert industri, at jeg ikke tenker på dette. Det er mer snakk om personlige egenskaper enn om hvilket kjønn man er, sier den nye direktøren i Store Norske. (Se også: Ingen programerklæring ennå). 

Bastionen har falt

Etter alt å dømme har mannsbastionen Svalbard allerede falt. Hvis den noensinne har eksistert, annet enn i godtfolks hoder. Dog ikke mer enn at hvis vi går nærmere inn i befolkningstallene, så er det maskuline preget fremdeles tungt til stede.

I befolkningsgruppen mellom 20 og 66 år er det 944 menn, men kun 682 kvinner. Faktisk er det bare blant barn under ett år at jentene er i flertall, 13 mot 12.

Den prosentvise kvinneandelen i norsk bosetting på Svalbard er 42,5, mens kjønnsfordelingen for Norge under ett er nærmest 50-50, med en svak overvekt av menn, for øvrig registrert for første gang i 2011.

Ikke helt nytt

Når sant skal sies er det ikke aldeles nytt at det sitter kvinner i sjefsstolene i det norske øysamfunnet i nord. I perioden fra 1995 til 1998 var Ann-Kristin Olsen Svalbardsamfunnets øverste myndighet, i kraft av å være sysselmann.

 

Disse tre kvinnene styrer store deler av Svalbardsamfunnet

Christin Kristoffersen. (Foto: Grete Haldorsen).
Christin Kristoffersen. (Foto: Grete Haldorsen).
Anette Malm Justad. (Foto: SNSK).
Anette Malm Justad. (Foto: SNSK).
Wenche Ravlo.  (Foto: Privat).
Wenche Ravlo. (Foto: Privat).

Tags