Klimaendringer tvinger arktiske hvaler nordover

Narhval er en viktig ressurs for inuittkulturen. (Foto: Wikipedia).
Narhvalen (på bildet), grønlandshvalen og hvithvalen foretrekker kaldt vann og havis. (Foto: Wikipedia)

Narhvalen, grønlandshvalen og hvithvalen trekker nordover, viser ny forskning. Stigende temperatur i havet har skylda, og forskere advarer mot konsekvensene dette får for andre arter i arktiske farvann.

Havisen minker og temperaturen i havet stiger. Det fører blant annet til at narhval, grønlandshval og hvithval trekker nordover, som en konsekvens av klimaendringene.

Det kommer fram i en ny vitenskaplig artikkel fra Grønlands Naturinstitut. Forskningen er utført på bakgrunn av sporingsdata fra 227 individer.

Narhvalen, grønlandshvalen og hvithvalen foretrekker kaldt vann og havis, og temperaturen i havoverflaten er viktig for hvalenes vandringsmønster og gir signaler på om et område oppfyller hvalenes miljøkrav.

Innen 2100

Forskere har fulgt hvalenes bevegelser de siste 30 årene. I samme periode har havisen i Arktis minket med tre til fire prosent per tiår. Dermed vil det komme et tidspunkt hvor havtemperaturen i hvalenes sørlige områder vil bli for høy for sjøpattedyret.

Forskerne forventer at hvalene vil ha beveget seg rundt 250 kilometer lenger nord om sommeren innen år 2100 og nesten 125 kilometer om vinteren. 

Narhvalen regnes som den mest følsomme av de arktiske sjøpattedyrene fordi den har begrenset rekkevidde og er avhengig av havis.

I det mest alvorlige scenarioet vil narhvalene på Vest-Grønland ha svært begrensede sommerområder nord for Baffinøya i Nunavut, Canada, igjen i 2100.

Færre hvithval

Forskerne mener også at klimaendringene allerede har bidratt til at enkelte hvithvalbestander ikke har kommet seg etter tidligere jakt og overutnyttelse.

Vest for Grønland vil grønlandshvalens vinterhabitat ifølge forskerne, utvide seg til den kanadiske øygruppen. Mindre havis vil gjøre det mulig for grønlandshval å oppholde seg i små områder her det meste av året.

Grønlandshvalen dukker allerede opp lengre nord enn før på Øst-Grønland. Men fordelingen av dyreplanktonet den lever av setter en grense for hvor langt nord den kan bevege seg.

Studien omfatter ikke alle bestander av de arktiske hvalartene, men det er – ifølge forskerne – grunn til å tro at de andre bestandene vil følge etter.

Les også:

Nøkkelord