Klarer ikke ansette ny leder for Barentssekretariatet

Barentssekretariatet får etter all sannsynlighet ny leder neste uke. (Foto: Linda Storholm)
Laila Dalhaug har trukket seg som konstituert daglig leder.

Laila Dalhaug har trukket seg som konstituert daglig leder. 

Styret for Barentssekretariatet har i dag konstituert assisterende fylkesrådmann i Finnmark, Anne-Cathrine Larsen som ny daglig leder inntil en ny er på plass. 

Laila Dalhaug, som har fungert som daglig leder etter at Pia Svendsgaard sa opp sin stilling, har trukket seg. 

- Jeg var ikke aktuell videre som leder og valgte derfor å gå tilbake til den stillingen jeg hadde tidligere, som rådgiver, forteller Laila Dalhaug. Hun sier videre at hun vil fortsette å jobbe for at sekretariatet skal løse oppdraget på en god måte til det beste for det norsk-russiske samarbeidet. 

Da stillingen som daglig leder for Barentssekretariatet ble utlyst var det 18 personer som søkte på stillingen. Søkerlisten ble offentliggjort 28. januar, men ansettelsen drar ut. I en pressemelding fra styret heter det: "Det ble ikke foretatt tilsetting av daglig leder på dagens styremøte, da styret trenger noe mer tid til å behandle dette spørsmålet."

Vi har hittil ikke fått svar på vår henvendelse til styreleder Stig Olsen. 

Laila Dalhaug  har trukket seg fra stillingen som konstituert daglig leder i Barentssekretariatet og går tilbake til sin rådgiverstilling. (Foto: Barentssekretariatet)
Laila Dalhaug har trukket seg fra stillingen som konstituert daglig leder i Barentssekretariatet og går tilbake til sin rådgiverstilling. (Foto: Barentssekretariatet)

Tags