Barentssekretariatet står fortsatt uten ny daglig leder. (Foto: Linda Storholm)
Barentssekretariatet har siden september blitt ledet av Laila Dalhaug. Nå er hun en av søkerne til jobben.(Foto: Linda Storholm)

Disse vil ha lederjobben i Barentssekretariatet


18 personer vil bli daglig leder ved Barentssekretariatet, 13 menn og 5 kvinner. 


Disse har søkt: 

Kozachenko, Mykhailo (29), Assistent(ekstravakter), Hesseng, Norge
Bergersen, Claus (52), Avdelingsleder, Kirkenes, Norge
Gurstad, Julia (39), kundekonsulent, Oslo, Norge
Marken, Lars Gunnar (33), Lektor med opprykk, Rørvik, Norge
Kritskaya, Lidia (25), Hjelpelærer, Kristiansand, Norge
Torland, Sigve (40),  Undervisningsinspektør, Kristiansund, Norge
Danielsen, Oddgeir (54), Direktør, Bjørnevatn, Norge
Didriksen, Jonny Helge (55), Seniorrådgiver, sikkerhetspoltiske spørsmål, Bodø, Norge
Unntatt offentlighet, Mann ***** **** *****, *****
Randal, Linda Beate (49), Direktør, Kirkenes, Norge
Haukanes, Trond (56), Direktør, Kirkenes, Norge
Fordal, Lars Georg (39), Internasjonal observatør, Stjørdal, Norge
Shuli, Kendal Ömer (37), Design Ingeniør, Bjorbekk, Norge
Brugmans, Peter (58), Avdelingsdirektør, Trondheim, Norge
Dalhaug, Laila (45), konstituert daglig leder, Kirkenes, Norge
Mengshoel, Ane (32), Prosjektleder, Loddefjord, Norge
Arthur, Fredrik (64), Ambassaderåd, Mies, Sveits
Alstad, Raymond (38), Faglig ungdomssekretær i Nordland, Bodø, Norge


Forrige gang stillingen var utlyst var det 24 søkere til jobben. Det var våren 2014, og Pia Svendsgaard fikk jobben. Ett år senere, i mai 2015 uttrykte de ansatte mistillit til henne som leder, og en turbulent tid i organisasjonen kulminerte med at Svendsgaard ble sykemeldt fra stillingen og Laila Dalhaug ble konstituert som ny leder.  

I november 2015 ble det kjent at Pia Svendsgaard sluttet i jobben som daglig leder for å gå over i en treårig prosjektstilling med arbeidssted i Tromsø. 

Styret i Barentssekretariatet planlegger å ansette ny leder i løpet av første halvdel av mars. 

Laila Dalhaug er en av søkerne til stillingen som daglig leder i Barentssekretariatet, en stilling hun nå er konstituert i. (Foto: Barentssekretariatet)

Laila Dalhaug er en av søkerne til stillingen som daglig leder i Barentssekretariatet, en stilling hun nå er konstituert i. (Foto: Barentssekretariatet)

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.