Kjemper for omlegging av flyrutene

Widerøe må kutte 200 millioner kroner. Foto: Linda Storholm
- Å etablere Alta og Kirkenes som knutepunkt for flyrutene i Finnmark vil være avgjørende for den videre utviklingen i fylket, sier Altaordfører Laila Davidsen (H).


- Å etablere Alta og Kirkenes som knutepunkt for flyrutene i Finnmark vil være avgjørende for den videre utviklingen i fylket, sier Altaordfører Laila Davidsen (H). 


Samferdselsdepartementet arbeider med nytt anbud på regionale ruteflygninger i Nord-Norge fra 1. april 2017, og har invitert til høring om anbudet. Høringsgrunnlaget er en rapport fra Møreforskning, og de store spørsmålene er hvilke ruter som skal være såkalte FOT-ruter, altså pålagt forpliktelser til offentlig tjenesteytelse mot et tilskudd, samt hvilke flyplasser som skal være nav, eller såkalt hub, for trafikken i en region. 

Rapporten foreslår å opprettholde Tromsø som hub for rutene i Finnmark, noe som skaper store reaksjoner i fylket. 

- Vi sa det i forrige runde, og nå må vi si det igjen, vi vil ha en endring på dette. Vi må få Alta og Kirkenes som huber i Finnmark, sier Laila Davidsen. Hun er kritisk til rapporten som hun mener bygger på de samme argumentene og premissene som tidligere. 


Vil få større vekst med hub

I Alta har man sendt sin høringsuttalelse til Finnmark Fylkeskommune, som skal behandle saken på Fylkestinget neste uke. Ordføreren går så langt som å si at en endring i flyrutestrukturen vil ha avgjørende betydning for videre utvikling i fylket. 

- Reiselivet kan ha en mye større vekst med hub i eget fylke, sier hun og viser til at det vinterstid nesten er ingen direkteruter inn til fylket. 

- Vil en omlegging kunne gi Finnmark flere nordlysturister? 

- I aller høyeste grad! Dagens rutestruktur er en av grunnene til at Finnmark ikke har fått så stor andel av denne gruppen turister. Og det er nok til alle, bare vi legger til rette for det, sier hun. 


Alle sliter med dagens ordning

Og det er spesielt vintersesongen som er utfordrende for næringslivet. I Alta har man satset på konferansemarkedet, men hvis markedet må mellomlande i Tromsø blir det fort dyrere å legge møter og konferanser til Alta. 

- Det meste av næringslivet sliter med dagens struktur. Hvis man skal være etablert her må dette være mulig å kunne reise til Oslo på dagsmøte, men per i dag er ikke det mulig vinterstid. Strukturen har store konsekvenser, og en ny løsning vil gi store ringvirkninger, mener Davidsen. 


Kan ikke tvinge SAS og Norwegian

For ingen kan tvinge SAS og Norwegian til å sette opp flere direkteruter fra Kirkenes og Alta, men det er viktig å legge til rette for at trafikkgrunnlaget blir størst mulig på disse stedene gjennom å rute flyene hit, ikke til Tromsø. 

Nå har finnmarkspolitikerne tatt opp kampen for å få en endring. Davidsen forteller at fylkesordføreren allerede har tatt initiativ til et møte med Samferdselsdepartementet.

- Vi må jobbe for å få dette endret før det går ut en ny anbudsrunde, sier hun.

 






Ordfører i Alta Laila Davidsen (H). (Foto: Jørn Losvar)
Ordfører i Alta Laila Davidsen (H). (Foto: Jørn Losvar)

Tags