Janson med klart budskap: - Tiden inne for å investere i nord

Direktør i Sparebank 1 Nord-Norge, Jan-Frode Janson, kan glede seg over at børsverdien til banken har blitt doblet i løpet av de to siste årene. (Foto: Marius Fiskum/SNN)
Glem subsidier til Nord-Norge. Nå er tiden inne for å investere i nordnorsk næringsliv. Dette er hovedbudskapet til konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge når han i dag presenterer Konjunkturbarometer for Nord-Norge (KB) under Agenda Nord-Norge i Bodø.

 

Glem subsidier til Nord-Norge. Nå er tiden inne for å investere i nordnorsk næringsliv. Dette er hovedbudskapet til konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge når han i dag presenterer Konjunkturbarometer for Nord-Norge (KB) under Agenda Nord-Norge i Bodø. 

I følge analysene i KB har nordnorsk næringsliv høyere lønnsomhet enn næringslivet ellers i landet, skriver Sparebank 1 Nord-Norge i en pressemelding.

 

Høyere avkastning i nord

- I forbindelse med KBs 20-års jubileum har vi analysert lønnsomheten til nordnorsk næringsliv fra 1995 til 2015. Analysene viser at landsdelens næringsliv har underprestert i en generasjon. Dette snudde i 2013 da lønnsomheten i Nord-Norge var lik snittet i Norge. I 2014 hadde nordnorsk næringsliv høyere lønnsomhet enn resten av landet, sier Janson og fortsetter:

- Tiden da Nord-Norge hadde behov for subsidier er forbi. Med høyere avkastning i nord er tiden inne for de som ønsker å investere i vår landsdel, sier bankens konsernsjef.


Krever nasjonal tilrettelegging

Prognosene for 2016 viser at Nord-Norge vil leverer bedre enn Norge på en rekke makroindikatorer. Dette gjelder blant annet privat konsum, brutto investeringer, eksport, arbeidsledighet og generell BNP-vekst. Likevel har Janson et tydelig ønske til statsminister Erna Solberg under Agenda Nord-Norge.

- Skal vi realisere mulighetene i nord kreves det tilrettelegging fra nasjonale og regionale myndigheter. Det vi trenger hjelp til er utvikling av kunnskapsmiljøene, tilgang på arealer og bygging av infrastruktur. I et økonomisk perspektiv vil det også å ha stor verdi for nordnorsk næringsliv om forholdet til Kina og Russland blir normalisert, sier Janson.

Over 400 deltagere er påmeldt til den to dager lange konferansen Agenda Nord-Norge, som starter i dag, i Bodø.


Mørke skyer fra Kina

For et råvarebasert næringsliv vil konsekvensene av oljebremsen være mindre dramatisk i nord enn i andre deler av landet. Men helt uten bekymring kan de ikke være, mener konsernsjefen.

- Prognosen for Nord-Norge er positiv og nordnorsk næringsliv forventer både økt omsetning og økt sysselsetting neste år. Samtidig må vi ta inn over oss at den økonomiske utviklingen i Kina er av stor betydning for næringslivet også i vår region. Lavere vekst i Kina vil slå kraftig ut på råvareprisene globalt. For en råvarebasert nordnorsk økonomi, vil en større svekkelse i kinesisk etterspørsel merkes godt, sier Janson.

- De siste prognosene viser, på samtlige parametere, bedre tall for Nord-Norge enn for landsgjennomsnittet. Det gjelder både den økonomiske veksten, sysselsettingsveksten og eksporten som er ventet å øke med hele 7 prosent i 2015, uttalte konsernsjefen da forrige KB ble lagt frem, i begynnelsen av mai. Les også: 

Bill mrk: Har ressurser, mangler kapital og folk

Hvordan skal Nord-Norge vinne verden?

Enormt potensial for investeringer

Sammen for Nord-Norge 2.0 (kronikk)

Tags