Ja til sannhetskommisjon for samer og kvener

Reindrift nær Kautokeino. (Foto: GRID Arendal/Lawrence Hislop)
Flertallet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité stiller seg bak et forslag om å opprette en sannhetskommisjon for å gjennomgå tidligere tiders fornorskning av samer og kvener.


Flertallet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité stiller seg bak et forslag om å opprette en sannhetskommisjon for å gjennomgå tidligere tiders fornorskning av samer og kvener.

Alle partiene på Stortinget, med unntak av Høyre og Fremskrittspartiet, stiller seg bak forslaget. Det forteller NRK

– Det er flertall i Kontroll- og konstitusjonskommunen for kommisjonen. Det betyr at det er flertall i Stortingets plenum. Da kan vi med trygghet si at Stortinget neste tirsdag kommer til å vedta dette, forteller komiteens leder, Martin Kolberg (Ap) til NRK.

Les også: Høring om samisk sannhetskommisjon

Det er ikke tatt stilling til hvorvidt det faktisk skal hete sannhetskommisjon. "Stortinget ber presidentskapet om å utarbeide forslag til mandat for kommisjonen, dens navn og sammensetning." heter det i forslaget fra kontroll- og konstitusjonskomitéen.

Saken ble opprinnelig reist på Sametinget i 2014. Fornorskningen foregikk fra midten av 1800-tallet og i en periode på ca 100 år fremover.

Read article in English

Nøkkelord