Høring om samisk sannhetskommisjon


Stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes presenterte i desember et såkalt Dokument 8-forslag til Stortinget om å opprette en sannhetskommisjon for å granske fornorskningspolitikken som samer og kvener har blitt utsatt for i Norge. I går avholdt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité en høring om saken.

En lang rekke samiske organisasjoner var representert i høringen, i tillegg til akademikere og offentlige representanter fra kommuner og fylker.

Sametingsråd Inger-Eline Eriksen støttet forslaget og poengterte at det viktigste for Sametinget er at det blir igangsatt en offisiell granskning av fornorskningspolitikken og dens konsekvenser.

Direktør Petter Wille ved Nasjonal Institusjon for Menneskerettigheter påpekte at mange av de påståtte menneskerettighetsbruddene har skjedd før Norge ble bundet av internasjonale menneskerettskonvensjoner. – Vår konklusjon er at staten ikke har noen menneskerettslig plikt til å etablere en sannhetskommisjon som sådan, sa Wille.

Saken skal nå behandles videre i komitéen før et eventuelt vedtak fattes i Stortinget.
Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.