Iselin Nybø: Nord-styret må få en mulighet til å rette opp

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) skal møte styret ved Nord universitet fredag 11. januar. - Utfordringene for universitetet er mange, men jeg har tillit til at styret klarer å snu trenden og oppfylle avtalen om kvalitetsheving som det har inngått med departementet, sier Nybø. (Foto: Marte Garmann/Kunnskapsdepartementet).
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) skal møte styret ved Nord universitet fredag 11. januar. - Utfordringene for universitetet er mange, men jeg har tillit til at styret klarer å snu trenden og oppfylle avtalen om kvalitetsheving som det har inngått med departementet, sier Nybø. (Foto: Marte Garmann/Kunnskapsdepartementet).

- Dagens styre ved Nord må få mulighet til å oppfylle utviklingskontrakten det har inngått med departementet. Det har jeg tillit til at det gjør, sier utdanningsminister Iselin Nybø.

Når styret i Nord universitet møtes på Værnes i Trøndelag fredag 11. januar møter også statsråden for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V), opp. Hun vil drøfte universitetets situasjon direkte med styret.

Mange faktorer gir store utfordringer

- Problemene ved Nord universitet skyldes ikke en enkelt faktor, men et helt sett av ulike faktorer som til sammen utgjør store utfordringer, sier Nybø til High North News.

- Det er viktig for både Nordland og Trøndelag at kvaliteten på forskningen og utdanningen som tilbys fra Nord er god. Nå ser vi at universitetet sliter på mange områder. Vi ser at tallene førstevalgssøkere er svake, vi ser nedgang i mastergradsstudenter, vi ser at det er vanskelig å få fylt opp stipendiatstillinger, at førstekompetansen er lavest i landet og vi ser lav score på studentenes evaluering av studiestedet, ramser statsråden opp.

Full tillit til sittende styre

- I tillegg kommer evalueringen av det ene doktorgradsstudiet (profesjonspraksis) som Nokut evaluerer for tiden. Det skal jeg som statsråd ikke legge meg borti i det hele tatt, det er viktig at Nokut er et uavhengig organ for kvalitetsvurderingen, understreker Nybø.

- Hvis det står så dårlig til med Nord universitet som de fleste synes å være enige om, så har vel ledelse, styret inkludert, gjort jobben sin for dårlig. Hvorfor da forlenge dette styrets funksjonstid?

- Det er ulike grunner til den beslutningen, men den viktigste er at jeg som statsråd har full tillit til at det sittende styret er i stand til å oppfylle den utviklingsavtalen for Nord universitet som er inngått med departementet. Det dreier seg om konkrete planer for kvalitets- og kompetanseheving på vesentlige områder.

Gjennom at det sittende styret fortsetter har vi også sikkerhet for at de innfusjonerte høgskolene er representert i det videre arbeidet. Det er viktig, og det er naturlig at styrets funksjonstid dermed ble prolongert, sier Iselin Nybø.

Hun understreker også at hun vet og forstår at den fusjonsprosessen Nord universitet er inne i er utfordrende.

En utfordrende fusjonsprosess

- Det ser jeg helt klart. Men det er også utfordrende at universitetet ikke får fylt opp de stipendiatstillingene de har fått penger til. Dersom disse stillingene var besatt, ville det i seg selv hjulpet på å heve førstekompetansenivået. Slik sett ser man at ting henger i hop.  Men som sagt, det er ikke noen quick-fix for universitetet.

- Det at du kommer til styremøtet fredag, betyr det at du ser en reell fare for at kompetanseorganet Nokut kan gjøre alvor av å frata Nord universitets-akkrediteringen?

- Som sagt hverken vil eller kan jeg legge meg bort i Nokuts arbeid eller eventuelle konklusjoner. Jeg konstaterer at det er store problemer med kompetansen ved Nord universitet, og vil drøfte disse utfordringene direkte med styret.

Fusjon med UiT ikke på dagsorden

- Og når du uttrykker denne tilliten til at det sittende styret, ved å få lov til å jobbe i to år ekstra, så vurderer ikke dere i departementet noen sammenslåing med UiT Norges arktiske universitet – slik det tas til orde for av enkelte nå?

- Det er ikke på agendaen. Det jeg nå vil se er at Nord klarer å rette opp retningen og vise at de klarer å løfte kompetansen opp til et akseptabelt nivå. Ungdommen som skal studere må føle at det er attraktivt å studere ved universitetet, og da er det kvalitet som gjelder, sier forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø foran styremøtet i Nord universitet.

 

Nøkkelord