Full krig om styret ved Nord universitet

"Styreleder Vigdis Moe Skarstein opererer på egen hånd, splitter styret og setter tilliten til egen rolle i spill", heter det i et brev samtlige fagorganisasjoner ved Nord universitet har sendt Kunnskapsdepartementet. (Foto: Nord universitet).
"Styreleder Vigdis Moe Skarstein opererer på egen hånd, splitter styret og setter tilliten til egen rolle i spill", heter det i et brev samtlige fagorganisasjoner ved Nord universitet har sendt Kunnskapsdepartementet. (Foto: Nord universitet).

Fagforeningene ved Nord universitet går i strupen på Kunnskapsdepartementet etter vedtak om å forlenge funksjonstiden for styret ved universitetet.

I et åpent brev til Kunnskapsdepartementet (KD) heter det blant annet at "Prosessen er høyst kritikkverdig og vedtaket er uforståelig".

Fagforeningene forlanger at et ferskt vedtak om å forlenge funksjonstiden for styret ved Nord universitet i to år (frem til 2021) blir reversert, og beskylder styrelederen ved universitetet, Vigdis Moe Skarstein, for å ha «splittet styret og dermed satt tilliten til egen rolle i spill».

"Behov for kontinuitet"

I vedtaket om å forlenge styreperioden med to år har departementet pekt på at Nord universitet har behov for kontinuitet.

I vedtaksbrevet fra KD står det blant annet at "På bakgrunn av de utfordringer Nord universitet står over for, mener departementet at det er ønskelig med kontinuitet og stabilitet."

Fagforeningene ved Nord universitet forlanger nå en meget god forklaring på hva dette særlige tilfellet består i.

Styreleder på egen hånd

I det åpne brevet, som er underskrevet av samtlige fagforeninger ved universitetet, hevdes det at styreleder Skarstein har operert på egen hånd overfor departementet.

"Leder for styret ved Nord universitet og eksterne styrerepresentanter har vært i KD og lagt fram en sak som må ha gjort inntrykk. KD har i ettertid gjort vedtak om å forlenge styreperioden med to år. Ingen andre perspektiver fra ledelse eller styret er lagt til grunn".

Fagforeningene, som representerer 80 prosent av alle ansatte ved Nord universitet, forlanger nå at departementet omgjør vedtaket.

Bryter med lovens intensjon

De mener også at KD ikke har rett til å gjøre et slikt vedtak, fordi det bryter med intensjonene i lovbestemmelsen. I forarbeidene til loven heter det at:

"Kunnskapsdepartementet bør i særlige tilfelle kunne forlenge styrets funksjonsperiode og styremedlemmenes tjenestetid. Dette vil gjelde samtlige styremedlemmer, og må skje i samarbeid og overensstemmelse med styremedlemmene".

Dette vedtaket er gjort bak styrets rygg. Det har ikke vært behandlet og har slett ikke skjedd i samarbeid og overensstemmelse med styremedlemmene. Dette vedtaket må gjøres om umiddelbart, krever fagforeningene i brevet.

 

Nøkkelord