Ingen planer om bedre kraftnett i Øst-Finnmark

Utbygging av overføringsnettet innebærer store kostnader og har konsekvenser for natur, reindrift og andre arealinteresser. Olje- og energiminister Terje Søviknes har ingen konkrete planer om bedre kraftnett i Øst-Finnmark. (Foto OLF/ Kilian Munch)
Finnmark har betydelig svakere strømnett enn resten av landet, likevel er det ingen konkrete planer om utbygging. – Det er for stor usikkerhet rundt forbruksutviklingen til å beslutte nye kraftinvesteringer i Øst-Finnmark, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.Finnmark har betydelig svakere strømnett enn resten av landet, likevel er det ingen konkrete planer om utbygging. – Det er for stor usikkerhet rundt forbruksutviklingen til å beslutte nye kraftinvesteringer i Øst-Finnmark, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

- Helt utrolig å legge ansvaret på forbrukerne, sier Ap-ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger kommune.

Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger mener det må investeres i større kraftnett nå, og håper regjeringen åpner øynene for de store mulighetene i Øst-Finnmark. (Foto: Thomas Nilsen)

Stilte spørsmål om kraft i nord

Det var i Stortingets spørretime at Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre stilte spørsmålet om det ville iverksettes bygging av 420 KV linje frem til Varangerbotn i Øst-Finnmark, slik at manglende infrastruktur ikke ble til hinder for nødvendig vekst og industriutvikling i nordområdene.

- Å argumentere med usikkerhet rundt forbruksutviklingen når vi virkelig behøver strømkapasitet til både gruve og olje- og gass, samtidig som vi ikke får lov til å kjøpe kraft fra Russland, det er en holdning som er betenkelig, sier Rafaelsen.

Likevel er det planlagt om lag 140 milliarder kroner i strømnett-investeringer i Norge de neste ti årene.

-Utbygging av overføringsnettet innebærer store kostnader og har konsekvenser for natur, reindrift og andre arealinteresser. Det er nettkundene som betaler for disse investeringene, og det er derfor viktig at nettet utvikles i takt med behovet, svarer Søviknes i spørrerunden.

Finnmark har betydelig svakere strømnett enn resten av landet. Dette går ut over leveringssikkerheten og hindrer i følge Ap-leder Jonas Gahr Støre industriutvikling i nordområdene. Han mener forutsetningene for produksjon av fornybar energi er store i Øst-Finnmark, men at svakt nett hindrer produksjon og utførsel av kraft. (Foto OLF/ Kilian Munch)

Fraskriver seg ansvar

For Rafaelsen er det liten vilje fra regjeringen for å tilrettelegge for industriutvikling i nord.

- Jeg mener man fraskriver seg ansvar med å ikke gjøre konkrete tiltak for å tilrettelegge for utviklingen i Øst-Finnmark. Sydvaranger Gruve er i gang med full oppstart, vi har olje- og gass og samtidig kraftunderskudd allerede nå, sier ordføreren.

I tillegg er over 70 prosent av potensiell vindkraft lokalisert i Finnmark, som igjen er avhengig av et større strømlinjenett.

- Skal man satse på grønn kraft, så må vi ha et sterkere nett. Hvis ikke forhindres både produksjon og utførsel av kraft, sier Rafaelsen, som mener det er bekymringsverdig at regjeringen har en totalt manglende interesse for å utvikle energi i Finnmark.


Tags